"Dit is een geweldige dag voor dierenwelzijn in Duitsland! Het is nu mogelijk om het geslacht van de kuikens in het broedei te identificeren via een klein gaatje. Mannelijke kuikens hoeven nu niet meer meteen na het uitkomen gedood te worden", zei Klöckner tijdens de persconferentie. Haar ministerie investeerde de afgelopen jaren €5 miljoen in het innovatieve proces van het consortium Seleggt.

'Nog niet praktijkrijp'
De Duitse pluimveesector is verontwaardigd, schrijft Boerderij. Volgens de pluimveekoepel ZDG zou de geslachtsbepaling in het ei nog niet 'praktijkrijp' zijn. De pluimveekoepel is bang dat de minister met haar aankondiging alvast een voorschot neemt op een totaalverbod op het doden van eendagskuikens in Duitsland, terwijl er nog geen 'werkbare alternatieven' op de markt zijn.

We gaan zien of de consument 2 of 3 cent extra wil betalen voor een ei waarvan de diervriendelijkheid al in de dop begon.
Groeitraject
Martijn Haarman, projectleider van Seleggt, is verbaasd over de bezwaren vanuit de sector, vertelt hij per telefoon. Zo'n wettelijk verbod is al aangekondigd en op dit moment geldt een gedoogbeleid. Dat er iets moet gaan veranderen mag dus geen verwondering - of angst - wekken. Ook Seleggt zelf ziet de presentatie van vandaag overigens als een eerste stap; het zal nog ettelijke jaren duren voor de hele sector de haantjesproblematiek opgelost kan hebben dus een overgangstermijn is niet meer dan logisch. Het ook door de ZDG aangedragen bezwaar dat er weinig capaciteit is (3.500 eieren per uur), weerlegt Haarman. Om 45 miljoen te doden eendagskuikens te voorkomen, het aantal dat zowel voor Duitsland als Nederland genoemd wordt, moet je per jaar 90 miljoen eieren seksen. Uitgaande van een iets ruimer timeframe (het seksen moet ergens tussen de 8 en 10 dagen plaatsvinden) en een 24-uursproces, zou je aan 3 installaties voldoende hebben om dat aan te kunnen, rekent hij voor. Dat kan het probleem niet zijn.

Wat wil de consument?
"Vandaag is een 'turning point''', zegt Haarman. "Nu komen we eindelijk te weten hoe het met de consumentenvraag zit." Seleggt kiest met opzet voor een niet-marktverstorend business model. Het seksen wordt als een dienst geleverd, broederijen hebben er nauwelijks meerkosten aan. Seleggt neemt het risico van de benodigde ombouw en krijgt aan het eind van de keten per gestempeld en verkocht consumptie-ei een vergoeding. De 'Respeggt'-eieren liggen vanaf nu in de Berlijnse vestigingen van supermarktketen Rewe in de schappen. Het is de bedoeling de eierverkoop verder uit te breiden naar de rest van Duitsland en, vanaf 2019, ook naar Nederland. "We gaan zien of de consument 2 of 3 cent extra wil betalen voor een ei waarvan de diervriendelijkheid al in de dop begon."

Seleggt ontwikkelde de afgelopen jaren een methode waarmee na 9 dagen broeden via een niet-invasieve methode het geslacht van het kuiken in het ei kan worden vastgesteld. Eieren waaruit een haantje zou komen, worden tijdens het broedproces al uitgeselecteerd zodat voorkomen wordt dat miljoenen mannelijke eendagskuikens gedood worden. Met de aankondiging van een 'marktklare methode voor genderidentificatie in broedeieren' loopt Seleggt, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse fabrikant van broedmachines HatchTech, de Universiteit van Leipzig en de Duitse supermarktketen Rewe, voor op de Nederlandse start-up In Ovo. Dat bedrijg, een spin-off van de Universiteit van Leiden, haalde vorige week een miljoeneninvestering binnen en gaat daarmee zijn proces opschalen.
Dit artikel afdrukken