In de Volkskrant juichen wetenschappers: het is gelukt om de fotosynthese van tabaksplanten flink op te voeren. Dat betekent dat planten veel sneller licht en koolstof uit de lucht kunnen omzetten in biomassa en dus ook in voedsel.

Het geheim van de smid zit in het aanpassen van het enzym RuBisCo. Dat wijdverspreide enzym kampt, volgens wetenschappers, met een foutje dat de evolutie heeft laten zitten. Het laat de nodige gewassen (de zogeheten C3-gewassen) ongeveer één op vijf keer zuurstof in plaats van koolstof (CO2) uit de lucht pakken om daar, in combinatie met zonlicht en stoffen uit de bodem, nieuwe stengels, takken en nieuwe bladeren van te maken. Wie het foutje corrigeert, versnelt de groei en het omzetten van CO2 in bovendien meer organisch materiaal.

Louise Fresco, voorzitter van de WUR, hoopte al langer op een doorbraak in het genetisch aanpassen van RuBisCo om de wereld beter te kunnen voeden. Het potentieel zou een oogstverhoging kunnen betekenen van 20-50%. Voorlopig moet eerst nog aangetoond worden dat de extra groei in voor de humane voedselketen nuttige delen van planten te manipuleren valt.

Naar een manier om groeiversnelling door het metabolisme van C3-gewassen genetisch 'op te voeren' wordt al geruime tijd gezocht. Het onderzoek is onafhankelijk gefinancierd door de Bill en Melinda Gates Foundation, de Foundation for Food and Agriculture Research (FFAR) en het Britse Department for International Development (DFID). De grote veredelaars kunnen geen rechten doen gelden op de doorbraak. De nieuwe, efficïenter groeiende gewassen die met de doorbraak straks mogelijk worden ontwikkeld, kunnen daarom in beginsel tegen lage kosten aan boeren worden geleverd als de opdrachtgevers geen geld claimen voor hun ontwikkelrisico's en kosten.
ScienceMag - Synthetic glycolate metabolism pathways stimulate crop growth and productivity in the field
  • Deel
Druk af