In het gesprek vertelt ze dat de industriële landbouw door moet gaan omdat we niet vooruit naar vroeger kunnen. Wel moet het vanaf nu heel anders: biobased. Dat betekent dat we grondstoffen die we gebruiken uit de natuur moeten halen en daar weer als voeding voor de productie van nieuwe grondstoffen naar terug moeten kunnen brengen. We zullen geen stoelen van staal meer gebruiken, maar van bijvoorbeeld rotan. Bouwen zullen we met hout in plaats van met beton en staal. Plagen in de land- en tuinbouw zullen we met levende tegenkrachten te lijf gaan in plaats van met bestrijdingsmiddelen die doden, zoals nu. Mest gaan we weer zien als goud waar planten van groeien en bodems beter van worden.

Onder de shockerende kop gaat het inmiddels gebruikelijke verhaal van de circulaire biobased economy schuil.

Lezenswaardig zijn echter de aandacht die Fresco heeft voor de tech-aversie onder jongere generaties en haar pleidooi voor een clearing house voor meningen en feiten dat net als het IPCC - het Klimaatpanel van de Verenigde Naties - de autoriteit op het gebied van wetenschap over voeding en voedselproductie moet worden.

Helaas vergat Vrij Nederland te vragen naar een haalbaarheidsanalyse rond de nieuwe biologische wereld die in het verschiet ligt.

Mogelijk leidt de nieuwe biobased economy en de versnelling van innovaties tot een nog verdergaande exploitatie van het aardoppervlak en natuurlijke leven dan de bestaande economie.

Kan de resterende natuur die versnelling en groei van het (her)gebruik van plantaardige grondstoffen aan? In het interview herhaalt Fresco haar pleidooi voor wat zij ziet als de beperkende factor voor de biobased economy: het versnellen van de fotosynthese door verderstrekkende optimalisatie van gewassen voor menselijke doeleinden. Dat moet resulteren in meer (her)bruikbare biomassa.

Fresco lijkt te denken aan het enzym Rubisco dat voor een optimalisatie van groei zorgt. De volgende vraag die zich echter stelt is of de benodigde nutriënten die biomassa laten groeien, in voldoende beschikbare mate beschikbaar kunnen worden gemaakt voor de zich snel ontwikkelende vraag als de welvaart en het aantal mensen dat daarin meedeelt verder stijgt.
Dit artikel afdrukken