Ik zocht contact met woordvoerder Niels Dorland en directeur Frank Dales van de Dierenbescherming. Beiden bleken met vakantie. Toch was de Dierenbescherming bereid om antwoord te geven op mijn schriftelijke vragen. Persvoorlichter Dik Nagtegaal schreef me vanmorgen dit antwoord:

Zoals al aangegeven zijn Niels en Frank op vakantie, dus ik heb niet alle informatie boven tafel kunnen halen. Na intern overleg heb ik onderstaande antwoorden voor je weten te verzamelen. Je zult begrijpen dat ik niet op alle details in kan gaan, maar ik hoop dat je toch iets aan deze reactie hebt.

- is de Dierenbescherming, zoals Wakker Dier stelt, 'van tafel geschopt' bij de totstandkoming van de definities voor de Kip van Morgen?
De Dierenbescherming heeft overleg gehad met het CBL en de sector over de Kip van Morgen. Zoals bekend heeft dit niet tot het door ons gewenste resultaat geleid.

- heeft de Dierenbescherming een som geld gevraagd in ruil voor lippendienst aan de Kip van Morgen in het overleg met alle betrokken partijen aan de vooravond van de bekendmaking door het CBL van de Kip van Morgen?
Tijdens het overleg tussen maatschappelijke organisaties en CBL is gesproken over een tweesporenbeleid: introductie van de Kip van Morgen en een meerjarige communicatie over het Beter Leven kenmerk. Hierover is geen overeenstemming bereikt.

- om welk bedrag ging het?
Zie hierboven.

- vindt de DB het vervelend als zijn normering ertoe leidt dat NL supermarktkip in bijv. Oost-Europa wordt geproduceerd?
De Dierenbescherming kijkt naar dierenwelzijn niet naar herkomst. Randvoorwaarde is dat de bedrijven aan de criteria voldoen en aan een erkend ketenkwaliteitssysteem deelnemen. We hebben wel een voorkeur voor dichterbij, omdat we dan het welzijn van dieren in Nederland kunnen verbeteren en kunnen laten zien dat het ook anders en beter kan.

- is de DB bereid zijn normering zo in te richten dat het volle steun kan geven aan een in Nederland geproduceerde 1-sterkip?
De criteria voor kip met het Beter Leven kenmerk met 1 ster zijn al zodanig, dat het mogelijk is voor veel boeren om op deze manier te produceren. Het aantal bedrijven met 1 ster groeit nog steeds.

- hoe interpreteert de DB de brief van Wakker Dier aan de supermarkten van eind mei, waarin Sjoerd van de Wouw aangeeft eventuele wijzigingen in de normering van 1-ster te accepteren als ook de DB daar achter staat?
Het is aan Wakker Dier om dit in hun brief aan supermarkten te schrijven.

- vindt de DB het OK als er in Nederland plofkip geproduceerd blijft worden als de kip voor de supermarkten grotendeels uit het buitenland komt als gevolg van de normering van de Dierenbescherming en de campagnes tegen de plofkip van Wakker Dier?
Zie antwoord op vraag 4.


De antwoorden klinken diplomatiek en laten nog vele vragen en de antwoorden daarop open. Ik ga er nader naar op zoek.

Fotocredits: Merkteken Dierenbescherming
Dit artikel afdrukken