Toen Rob Baan besloot gasvrij zijn microgroenten energieneutraal te gaan telen had hij geen glazen bol. "Het milieu is altijd mijn drijfveer geweest," zegt Rob Baan, eigenaar van Koppert Cress, in Omroep West. "Het doet me goed nu te zien dat duurzaamheid zich uiteindelijk terugbetaalt. [..] Mijn kas heeft de komende vijftig jaar geen energie nodig. Maar ik leef wel heel erg mee met mijn collegakwekers."

Indertijd nam Baan een drastische beslissing. Hij richtte zijn kassen in met warmtewisselaars, ondergrondse leidingen met aardwarmte, diffuse ramen die alle warmte vasthouden en ledverlichting. Het kostte hem "ongeveer een miljoen euro per hectare meer dan een 'normale' kas." Baan slaat 's zomers warmte op die hij in de winter gebruikt om de kas te verwarmen. En omgekeerd gebruikt hij de kou van de winter om in de zomer de kas te koelen.

Helemaal gasvrij is ook Baan niet. Maar om een andere reden. "Door een regeling van de overheid is het fiscaal gezien heel onaantrekkelijk geworden om groene stroom in te kopen," legt Baan uit. "Omdat ik tijdens de coronacrisis al veel geld verloren heb, ben ik daarom sinds vorig jaar mijn stroom zelf gaan produceren. En ja, daar heb ik een beetje gas voor nodig. Dat blijft pijn doen. Niet vanwege het geld, maar het is een principieel ding. Dat je wordt gestraft terwijl je het goede doet."

Baan is ongeveer 2% van zijn omzet kwijt aan gas. Bij collegatuinders is het gemiddeld 20%. "Ondanks dat ik zelf niet geraakt word, zie ik dit óók als een ramp. Het is desastreus voor mijn sector," aldus Baan.

Maar misschien valt dat ook wel mee. In GFActueel zegt Arne Bac van de Rabobank dat lang niet alle glastuinders hard getroffen worden door de huidige hoge gasprijzen. "Het is helemaal afhankelijk van hoe de energiemix er op een bedrijf uitziet”, zegt Bac. “Wanneer en voor welk volume is er voor welke gas- of stroomprijs vastgezet voor de langere termijn? Dat is een enorm diffuus beeld.”

Volgens een eigen inventarisatie door de Rabobank zit er op dit moment nog maar een enkele teler al krap. Bovendien zijn de financiële buffers van de meeste glasgroentebedrijven sterk genoeg om een winter met duur gas te doorstaan, omdat er de afgelopen jaren gemiddeld goede rendementen zijn behaald. De bedrijven die nu in de problemen komen zijn "deels of geheel afhankelijk zijn van duur daggas én hebben bijvoorbeeld net een flinke investering gedaan of er is wat financieel onverwachts gebeurd.” De keuze van een energiestrategie is sowieso echt een ondernemersbeslissing, en dus kaatst Bac de bal terug: "de telers die nu met een dure daggasstrategie zitten, hebben van diezelfde strategie vorig jaar ook profijt gehad.”

De telers die het desondanks zo moeilijk hebben dat ze omvallen, zullen worden overgenomen door hun collega's. Volgens Rabobank zal die ontwikkeling niet zo'n vaart lopen.
  • Deel
Druk af