Schouten treedt voortvarend op nadat ze vanmorgen bekend maakte dat er structureel is gefraudeerd in de melkveehouderij. Ze zet de pilot met de KringloopWijzer voor de melkveehouderij stop. Met de niet onomstreden KringloopWijzer kunnen bedrijven hun mest- en mineralenstromen bedrijfsspecifiek verantwoorden. Wat Schouten betreft is gebleken dat "de eigen verantwoordelijkheid van de sector ontbreekt die nodig is voor het verantwoord toepassen van een dergelijk systeem". Vanmorgen zei Schouten al in een spoedoverleg met LTO Nederland, ZLTO, NAJK en Rabobank dat "het vertrouwen ernstig is geschaad". De nu betrapte boeren krijgen een bestuurlijke boete opgelegd en mogelijk ook een naheffing van het fosfaatreductieplan.

“Dit zal de derogatieonderhandelingen geen goed doen”, zegt Schouten ook nog eens. Daarmee waarschuwt ze de Nederlandse melkkoeienboeren. Ze hebben een vrijstelling van de Europese mestwetgeving. Na het verlaten van het melkquotum hadden ze die feitelijk verspeeld door veel te veel koeien - en dus mest - naar Nederland te halen. Na de slacht van 10% van hun veestapel - een enorme aderlating - hoopten ze die te behouden. "Technisch voldoet de sector daar nu aan", zegt Schouten vandaag. Alweer weegt ze haar woorden. Als de Europese Commissie de vrijstelling weigert, moet de melkveehouderij uiterst pijnlijk krimpen. Dat zal een grote kapitaalvernietiging tot gevolg hebben. Schouten trekt haar handen af van haar ministeriële verantwoordelijkheid voor dat mogelijke lot van de melkveehouderij. Dat kan en moet ze nu doen. De moraliteit van de Nederlandse boer is na alle affaires zo langzamerhand verspeeld.

Verdienen Nederlandse boeren nog wel een derogatie? In een sector waar mogelijk 8.000 boeren fraudeerden - volgens het ministerie zelf - sprak voorman Meulenbroeks van de melkveehouders van 'rotte appels'. De keuze van zijn woorden kandideert nu alvast voor het fraude-understatement van het jaar. Schouten: “Ik hoop dat we dit snel kunnen oplossen, zodat we snel weer trots kunnen zijn op de sector. Er zijn dagen waarop ik trotser ben op de sector.” Ze werd benoemd op 26 oktober en is nog niet door haar eerste honderd dagen heen, maar ze komt op stoom en de koers ten aanzien van clementie met boerengedrag wordt helder. De boeren zullen het uiteindelijk pikken. Ze weten dat Schouten - boerendochter - weet wat boer-zijn in Nederland betekent. Bovendien is ze de enige die nog iets voor hen kan doen in Brussel.

UPDATE, 24 januari, 9.05 uur: het commentaar van LTO Nederland voorzitter Marc Calon op de fraude, in gesprek met Twan Huis van Nieuwsuur (zie reactie #1)
Dit artikel afdrukken