Omdat Nederland een inschattingsfout maakte, dreigt de zogeheten derogatie te vervallen. Daardoor kunnen boeren minder mest op gras- en bouwland kwijt. De WUR berekende reeds in maart de mogelijke schade. Omdat niemand verlies van de derogatie voor mogelijk hield, vielen de cijfers tot op heden weinig op. In het worst case-scenario bedraagt volgens Boerderij de schade een kleine miljard euro. 20.000 banen gaan verloren. Het gemiddelde inkomen per melkveehouder daalt van €32.000 tot €13.000. Het aantal melkkoeien moet met 5% omlaag en 5-10% jong, droogstaand en vleesrundvee moet verdwijnen. Ook de varkensstapel moet met 13% krimpen.
Boerderij - Derogatie is ?940 miljoen waard voor zuivelsector
Reageer
  • Deel
Druk af