Na de maand juni zijn we weer wat rapporten en aanbevelingen verder, onder meer officiële en onofficiële vanuit de grote linksige Cees Veerman-clan. De conclusies uit die groep zijn vooral: minder, minder, minder. In feite schrijft men de intensieve dierhouderij in Nederland nagenoeg af. Wel ten gunste van andere doelen zoals bossen en zonnevelden, dat dan weer wel.
Als klap op de vuurpijl kwam er een PBL-rapport overheen dat de conclusie van al die normen en doelstellingen is dat er geen veehouderij of akkerbouw meer mogelijk is in grote delen van Nederland. En dat zelfs dán de doelen nóg niet gehaald worden!

Een vitaal levend platteland waar efficiënt en met aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit geproduceerd voedsel moet op nummer 1 staan
Gaat er al ergens een lampje branden in Den Haag waar we mee bezig zijn in Nederland??

We mogen geen voedsel meer produceren in grote delen van Nederland omdat we de doelen en afspraken zó onrealistisch hebben geformuleerd dat we muurvast gelopen zijn.
Het was tijd om stoom af te blazen. Agractie Nederland gaf het startsein, rap gevolgd met strijdtaal vanuit FDF. Agractie had als doel, ‘ruimte voor de boer’, omdat al die rapporten en plannen de boer die ruimte juist willen afnemen. Zowel fysiek als milieutechnisch. Steeds meer partijen sloten zich aan bij de actie op het Malieveld in Den Haag en de politiek was ruim vertegenwoordigd.

De FDF hield doel en locaties van hun actie geheim maar liet Nederland harde strijdtaal horen. Uiteindelijk werd het een min of meer ludieke actie die handhaving eiste op het ontbreken van een vergunning voor de Natuurbeschermingswet bij bedrijven zoals supermarktorganisatie JUMBO.

Al met al verliepen de acties zonder incidenten en was de uitstraling goed.

Afgelopen week kwam er echter een nieuwe angel met een grote impact bij. Uit onderzoek is gebleken dat emissiearme vloeren in de melkveehouderij niet doen wat ze beloven. De vloeren hebben nauwelijks effect op de uitstoot van ammoniak, ondanks de miljoenen investeringen die boeren, min of meer gedwongen, deden. Innovatie, nieuwe techniek, blijkt de toekomst voorlopig niet.

Weg is de uitweg uit de chaos.

Wat betekent dit voor Brabant, waar die emissiearme vloeren over enkele jaren verplicht zijn? Wat betekent dit voor het ‘een duurzaam evenwicht’ van LTO Nederland en consorten? Dat plan leunt vooral op emissiearme vloertechniek? Trekt de oude boerenclub zijn handen daar nu van af?

Wat mij betreft is er maar 1 conclusie mogelijk in de wirwar van rapporten en plannen. Belangenbehartigers en ketenpartijen moeten zich met alle nieuwe informatie mordicus keren tégen plannen waarbij boeren worden opgeofferd voor de bühne. Voor niet haalbare normen en theoretische natuurwinst. Vorm 1 front, tot de politiek en ambtenarij inziet dat we een doodlopende weg zijn ingeslagen.

Het is tijd voor een nieuw fundament. Dat moet met doelstellingen die passen bij Nederland in 2021 en verder. Het moet uitgaan van een vitaal levend platteland waar efficiënt en met aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit geproduceerd voedsel op nummer 1 staat. In een Nederland waar 17 miljoen mensen kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Het is tijd voor gezond realisme. In wat voor land wil jij leven?
Dit artikel afdrukken