Om de uitdagingen rondom broeikasgasemissies en de duurzaamheid van onze voedselsystemen aan te pakken, zal de milieuvoetafdruk van eieren, vis, vlees en zuivelproducten - die deel uitmaken van het dagelijkse, evenwichtige dieet van miljarden mensen - omlaag moeten. Als samenleving hebben we collectief uitgesproken dat we de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius willen houden, zoals onder meer blijkt uit de Klimaatconferentie COP21 in Parijs en de COP26 Global Methane Pledge.

Het tegelijkertijd koolstofvrij maken van onze voedselsystemen en het voeden van nog eens een paar miljard mensen tegen 2050 - een verwachte toename van de vraag naar eieren, vis, vlees en zuivel met 70% - is een uitdaging. Niet in de laatste plaats omdat onze voedselsystemen complex en zeer genuanceerd zijn, maar ook omdat het van cruciaal belang is om nauwkeurig en geloofwaardig te meten aan de hand van de nieuwste protocollen en richtlijnen voor Life Cycle Assessment (LCA). Het is een race tegen de klok.

Aantrekkelijke kansen voor duurzaamheid
Consumenten kiezen vaker voor duurzaam geproduceerde producten, waardoor de marktwaarde hiervan toeneemt. Op de Amerikaanse markt voor verpakte consumptiegoederen is uit recent onderzoek gebleken dat duurzaam geproduceerde producten het grootste deel van de marktgroei voor hun rekening nemen, ondanks hun hogere prijs ten opzichte van conventioneel geproduceerde producten.

Meer en meer supermarkten spreken uit zich in te zetten voor duurzaamheidHuidige inspanningen in de levensmiddelendetailhandel
Detailhandelaren en andere bedrijven in agro-food zien in toenemende mate de marktkansen van duurzaamheid en onderzoeken samen met hun leveranciers strategieën om die kansen te benutten. Zo integreren ze duurzaamheid in consumentenonderzoek, testen en creëren ze transparantie van duurzaam geproduceerde producten voor consumenten met de nieuwste op LCA's gebaseerde eco-etikettering en overwegen ze decarbonisatie bij hun inkoop.

Meer en meer supermarkten spreken uit zich in te zetten voor duurzaamheid. Meer dan zestig grote retailers hebben zich verbonden aan wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in lijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Dit leidt tot meer geloofwaardigheid, aansprakelijkheid en de behoefte aan nauwkeurige gegevens om hun duurzaamheidsinspanningen te onderbouwen.

90% van de broeikasgasemissies van de retail is afkomstig van ingekochte goederen stroomopwaarts de toeleveringsketen. Wat er op de boerderij gebeurt, is daarom bijzonder relevantBoerderij in beeld
De eigen uitstoot van supermarkten door bedrijfsfaciliteiten en voertuigen (Scope 1) en door ingekochte energie (Scope 2) is goed voor minder dan 10% van hun totale uitstoot. 90% van de broeikasgasemissies van de retail is afkomstig van ingekochte goederen stroomopwaarts de toeleveringsketen. Wat er op de boerderij gebeurt, is daarom bijzonder relevant - de productiviteit van de boerderij, de samenstelling en efficiëntie van het voer en het mestbeheer zijn van essentieel belang. Het voer dat de dieren eten en omzetten heeft het grootste aandeel in de milieu-impact van een landbouwbedrijf waar eieren, vis, vlees of zuivel worden geproduceerd, tot 80%. Daarom is het aanpakken van de voeding van de productie van dierlijke eiwitten van cruciaal belang voor het verminderen van de milieuvoetafdruk.

De waardeketen verbinden met data
Niet alleen is diervoeding de sleutel tot duurzamere voedselsystemen, maar nauwkeurige, geloofwaardige metingen zijn ook nodig om te voldoen aan emissie-eisen verderop in de keten. Daarom moeten boeren, integrators, verwerkers, verpakkers en detailhandelaren allemaal samenwerken met behulp van betrouwbare gegevens. Momenteel is het landschap van landbouwgegevens gefragmenteerd. Bedrijfsspecifieke gegevens moeten accuraat zijn en gewaarborgd worden. Voer- en productgegevens zijn bedrijfseigen en worden nauwlettend in de gaten gehouden - vaak worden ze zelfs als bedrijfsgeheim beschouwd.

Door de relevante gegevens van leveranciers, landbouwbedrijven en verwerkende bedrijven met elkaar te verbinden met behulp van een monitoring- en beslissingsondersteunend instrument, kunnen de nodige inzichten worden verkregen om maatregelen ter vermindering van de emissies in de hele toeleveringsketen vast te stellen en uit te voeren. Bij een goede gegevenskoppeling moet iedereen in de waardeketen worden betrokken, zodat zij de controle over hun eigen gegevens houden met inachtneming van het eigendom van de gegevens.

Dit kan gebeuren door middel van een doelregister binnen een softwaretoepassing die in wezen regels stelt rond het delen, toestaan en gebruiken van gegevens om voldoende vertrouwen te scheppen tussen de deelnemers. Op die manier wordt het kader geschapen waarbinnen de spelers op een geloofwaardige en transparante manier kunnen samenwerken aan emissiereductie.

Voetafdruk en emissiereducties op boerderijen
SustellTM, de intelligente duurzaamheidsdienst van DSM, is een ISO 14040/44-gecertificeerd systeem dat metingen combineert met praktische, wetenschappelijk onderbouwde, bewezen oplossingen om de waarde van duurzaamheid te ontsluiten voor alle diersoorten en houderijsystemen.

Het genereren van een volledige en nauwkeurige milieuvoetafdruk van eieren, vis, vlees of zuivel begint met geverifieerde gegevens over het bedrijf en voer. SustellTM biedt een volledige levenscyclusanalyse van het product en stelt gebruikers in staat om reductiescenarioanalyses uit te voeren. Het maakt gebruik van de nieuwste internationaal erkende LCA-berekeningsmethoden en -richtlijnen, relevante databases in de sector en primaire gegevens van klanten om gedetailleerde inzichten in de voetafdruk te krijgen.

SustellTM maakt het onzichtbare zichtbaar door complexe LCA-gegevens begrijpelijk en actiegericht te maken via gebruikersvriendelijke dashboards. Door deze aanpak stelt de service van DSM klanten in staat hun voetafdruk in eigen hand te nemen, best practices te identificeren en middelen en interventies te richten op het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties - informatie die kan worden gedeeld met partners in de waardeketen en belanghebbenden. Als zodanig is dit systeem een krachtige bedrijfsdiagnose die leidt tot verbeteringen in de milieuvoetafdruk en de bedrijfsprestaties.

De ISO-gecertificeerde SustellTM-resultaten hebben verschillende toepassingen die verder gaan dan het verminderen van emissies op boerderijen. Ze kunnen een geloofwaardige basis vormen voor:
  • Duurzaamheidsclaims voor consumentenproducten
  • Verantwoording broeikasgasemissies
  • Financiële prikkels voor duurzame landbouw, zoals toegang tot groene leningen
  • Geverifieerde MMG-rapportage (Milieu, Maatschappij en Governance)
  • Milieukeurregelingen

SustellTM stelt de voedselwaardeketen in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun ecologische voetafdruk, samen te werken om emissies te verminderen en de waarde van duurzaamheid te ontsluiten.


Hoewel we weten dat het ene individuele bedrijven duurzamer werkt dan het andere, bevatten de meeste milieukeuren momenteel geen LCA-gegevens over het milieu of maken ze gebruik van gemiddelde gegevens
Bewuste consumptie mogelijk maken
Veel consumenten willen graag meer weten over de manier waarop hun voedsel wordt geproduceerd. Uit veel studies blijkt dat ze bereid zijn te betalen voor duurzamere producten. Milieukeurmerken zijn een nuttige manier om technische milieubeoordelingen te vereenvoudigen tot iets wat duidelijk, eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen is voor consumenten die verschillende producten willen vergelijken op basis van hun milieueffecten.

Hoewel we weten dat het ene individuele bedrijven duurzamer werkt dan het andere, bevatten de meeste milieukeuren momenteel geen LCA-gegevens over het milieu of maken ze gebruik van gemiddelde gegevens. Hierdoor kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen bedrijven of beloningen toegekend worden aan duurzamere producenten. Door bijvoorbeeld alle eieren of melk dezelfde milieu-impact toe te kennen, kunnen landbouwers en integratoren hun specifieke eigen positieve duurzaamheidsprestaties op een niet geloofwaardig en transparant delen.

Het gebruik van primaire landbouw- en voergegevens is de sleutel tot het ontsluiten van deze waarde. Milieukeursystemen die duurzaamheidsinformatie uit volledige LCA-gegevens genereren, stellen consumenten in staat om weloverwogen, betrouwbare beslissingen te nemen en stellen bedrijven in staat om extra waarde te creëren op basis van de duurzaamheid van hun producten. Geloofwaardige, betrouwbare gegevens in combinatie met LCA-tools die aan de eisen voldoen, zijn de sleutel tot het ontsluiten van de waarde van duurzaamheid en het boeken van vooruitgang richting netto-nul.

De opname van het Digital Food-webinar met David Nickell (DSM) en Wilbert Hilkens (FoodInsights), verzorgd door Agrifoodnetworks en Foodlog, is hieronder te vinden.Nickell en Hilkens bespraken het combineren van data uit verschillende bronnen, geproduceerd door verschillende systemen en met verschillende terminologie door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie. Bovendien verwachten zij een vrij goed inzicht te krijgen in de effecten van ingrepen op de koolstofvoetafdruk van dierlijke producten.
Dit artikel afdrukken