Het aantal varkens in stallen met tienduizenden dieren groeit hard In China. De vraag naar buitenlands vlees die eind 2015 op gang kwam, daalt daardoor.

Inmiddels dreigt zowel in China zelf als op de wereldmarkt een prijscrisis. Dat meldt Reuters. De binnenlandse Chinese vraag blijft achter bij het aanbod, zodat de prijs daalt en het met name vanuit de VS en Canada groeiende varkensaanbod voor export geen internationale afzetmarkten kan vinden.

Omdat de Chinese autoriteiten hun markten in de gaten houden en waar nodig bijsturen, heeft het er alle schijn van dat ze zich vergist hebben in de groei van het vleesaanbod in China zelf; anders zouden ze er een rem op hebben gezet. Eind vorig jaar leek sprake van een daling in het aantal fokzeugen, zodat de varkensprijs ruim kostendekkend bleef. Inmiddels daalt de varkensprijs tot onder 11 yuan per kilo (€ 1,42 per kilo). Zo laag is de prijs in China al vier jaar niet geweest.

Nederlandse varkensboeren zullen binnenkort vermoedelijk weer gaan piepen
Deze ontwikkeling is ongunstig voor Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Europa moet een deel van zijn varkens kunnen exporteren om rendabel met zijn productiecapaciteit om te kunnen springen. Tegelijk groeit de export vanuit de Amerika's en daarmee de druk op de wereldmarkt.
De beide Amerika's zetten in op de groei van hun varkensstapel om op internationale markten meer vlees af te kunnen zetten omdat ze tegen veel lagere kosten varkens kunnen produceren dan de EU. De EU is tot op heden de grootste exporteur naar de wereldmarkt. China's eigen productiekosten liggen nog altijd op een hoog niveau. De nieuwe megahouderijen moeten daar verandering in brengen.

Voor Nederlandse boeren is het slecht nieuws. De grote exportslachterijen zullen minder van hun vlees internationaal kunnen afzetten. Dat geldt met name voor Vion dat in de hoogtijdagen van 2016/2017 zo'n veertig procent van zijn productie naar Azië exporteerde. Nederlandse varkensboeren zullen binnenkort vermoedelijk weer gaan piepen. Rabobank verwacht dat het prijsniveau dit half jaar op het crisisniveau van 2015 komt te liggen terwijl hun kosten stijgen als gevolg van nieuwe milieueisen in Brabant, de meest varkensdichte provincie van ons land.
Dit artikel afdrukken