Geachte mevrouw Sonnema,

Verheugd lazen wij dat u van functie verhuist van directeur Agro bij LNV naar directeur Volksgezondheid bij VWS. Wij zijn niet verheugd omdat u vertrekt, maar omdat u de kans heeft om de kennis die u bij LNV heeft opgedaan kunt integreren bij VWS. Wat zou het mooi zijn als u het voor elkaar krijgt om bij VWS een integraal gezondheidsbeleid neer kunt zetten, dat gebruik maakt van al uw kennis van de landbouw.

De landbouw staat voor een grote opgave, stikstof en CO2-uitstoot verminderen en een ommezwaai maken naar kringlooplandbouw. De landbouw kan hierbij wel wat hulp gebruiken van ministerie van VWS, want beide ministeries zijn gebaat bij een gezonder voedselsysteem.

Een systeem waarbij ons voedsel zorgt voor schone sloten, frisse lucht en gezonde natuurgebieden, waarbij mensen en (productie)dieren op een verantwoorde en gezonde manier naast elkaar kunnen samenleven in een mooie en gezonde omgeving. Een landbouw met een positieve invloed op het klimaat, natuur en biodiversiteit. Een landbouw waarbij koolstof wordt vastgelegd, boeren gelukkig zijn en een goede relatie hebben met hun klanten. En bovenal een landbouw die volhoudbaar is en een voorbeeld voor de wereld.

Gezamenlijk kunnen VWS en LNV werken aan een gezond voedselsysteem. Aan een gezondheidszorg waarbij burgers wordt aangeraden om gezond te eten: gezonde onbespoten groente, fruit en noten van eigen land. Ook op scholen. Zo kan VWS ervoor zorgen dat de vraag naar onbespoten Nederlandse groente en fruit toeneemt, waardoor de Nederlandse boeren kunnen omschakelen. Een plantaardiger dieet kan vele ziektes weren en daarmee de gezondheidszorg miljarden besparen. Dat werkt preventief, maar ook als medicijn. Zo stond deze week nog in de Volkskrant dat patiënten met diabetes 2, reuma en aderverkalking zichzelf gezond kunnen eten. Daarmee maken ze niet alleen zichzelf gezonder maar ook de landbouw, het milieu én komen er minder chemische middelen in ons riool.

Gezamenlijk kunt u ook werken aan een gezonde veehouderij, waar de dieren buiten lopen en waar het medicijngebruik drastisch afneemt. Minder antibioticagebruik leidt op termijn tot minder problemen met antibioticaresistentie. Minder ontwormingsmiddelen zorgen voor gezondere mest en een gezondere bodem en daarmee betere opbrengsten van gezonde groente en fruit. Een gezonde veehouderij betekent minder dieren, en daarmee ook minder overlast door stikstof, fijnstof, ammoniak en stank. En minder problemen met zoönosen zoals qkoorts.

Gezamenlijk kunt u werken aan korte ketens: waar de burger op de fietst stapt en bij de Boerderijwinkel haar eten gaat kopen. Zo staat de boer weer midden in de samenleving en komt de burger meer in beweging richting het platteland. Dat is dubbelwinst.

Wij zijn dus verheugd! Niet omdat u gaat, maar door de kansen die u krijgt. Wij helpen u graag, u hoeft maar te bellen!

Met vriendelijke groeten,

Namens alle Caring Farmers

Hanneke van Ormondt
Dit artikel afdrukken