De Canadese regering heeft de productie van genetisch gemanipuleerde zalmeitjes goedgekeurd en ook toestemming gegeven om jaarlijks 100.000 ggo zalmeitjes uit te voeren naar kweekfaciliteiten in Panama. Door DNA van de Chinookzalm en van de Amerikaanse puitaal in het genetisch materiaal van de Atlantische zalm te introduceren, slaagde het Amerikaanse bedrijf AquaBounty er in een nieuwe zalmsoort te ontwikkelen die tweemaal zo snel groeit als de normale Atlantische zalm. De zalm heeft al de bijnaam 'Frankenfish' toegekend gekregen.

Nu de aanvoer van de ggo-eitjes vanuit Canada veiliggesteld is, wil AquaBounty zich richten op het verkrijgen van toestemming om de ggo-zalm commercieel te gaan verkopen. De zalm zou daarmee het eerste genetisch gemanipuleerde dier worden dat bestemd is voor menselijke consumptie.

Tegenstanders zijn verbijsterd: "Het is onacceptabel dat zo'n ongelooflijk belangrijke beslissing in totale geheimhouding genomen werd zonder consultatie van de bevolking", zegt Lucy Sharratt van het Canadian Biotechnology Action Network, geciteerd in het AD. Met name het risico dat een ggo-vis ontsnapt en in het wild terecht komt, baart velen zorgen, de Canadese overheid incluis. Daarmee zou een bedreiging voor de hele Atlantische zalmpopulatie ontstaan.
Dit artikel afdrukken