image

De campagne van het ministerie van VWS en de voedings- en frisdrankindustrie tegen overgewicht mist de belangrijkste doelgroep. De boodschap komt niet door bij mensen uit de lage sociale economische klassen. Het effect is nu allleen dat gezonde mensen worden aangezet nog wat gezonder te gaan leven, meent directeur Hans Stam van de Nederlandse Hartstichting. Stam gaat binnenkort met de industrie in gesprek om wat aan de campagne te doen. Het Convenant Overgewicht, dat minister Hoogervorst van VWS in 2005 met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) heeft gesloten, heeft er wel toe geleid dat het gebruik van nieuwe, minder schadelijke producten met minder calorieën is gegroeid. Maar het zijn vooral de hoger opgeleiden die voor deze producten kiezen.

Van de Nederlanders met een hbo-diploma of een universitaire opleiding is eenderde te zwaar. Onder de mensen met alleen basisschool is dat meer dan de helft. De Hartstichting zou daarom graag zien dat de industrie zich bijvoorbeeld meer zou richten op de vmbo-leerlingen. Stam vindt het nog te vroeg om te kiezen voor strengere regels van de overheid, zoals het verbieden van frisdrankautomaten op scholen. De industrie is volgens hem van goede wil.

bron: AD
Dit artikel afdrukken