Een en ander "omdat de pluimveesector en dus ook de Belgische economie schade ondervindt van het fipronilschandaal zet ons land nu juridische stappen tegen Chickfriend", aldus de kranten.

Behalve gerechtelijke stappen neemt de Belgische overheid ook een aantal specifieke maatregelen om de getroffen bedrijven tegemoet te komen, zoals fiscale voorzieningen, afbetalingsregelingen, vrijstelling van boeterente, bankkredieten, de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid (arbeidstijdverkorting) en tijdelijke versterking van het voedselagentschap FAVV, om vragen te kunnen beantwoorden.

"Op langere termijn bekijkt de regering de mogelijkheid om de opgelopen schade te vergoeden. Het gaat onder andere over de kosten voor het vervoer, de schoonmaak, de behandeling, de vernietiging of de ontsmetting van dieren en producten en het nemen van monsters en analyses. Ook wordt nagegaan of kmo's (midden- en kleinbedrijven, red.) in de toekomst een beroep kunnen doen op een 'class action'. Dat systeem, waarbij in groep naar de rechter gestapt kan worden, bestaat al voor consumenten maar nog niet voor bedrijven", schrijft De Tijd.

Het voorarrest van de sinds vorige week donderdag vastzittende eigenaren van Chickfriend, werd gisteren met twee weken verlengd, meldden de Nederlandse media gisteren al. Ze mogen geen contact met de buitenwereld hebben.
Dit artikel afdrukken