In de eerste hoger beroepszaak tegen Bayer heeft een Californische rechter geoordeeld dat het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup inderdaad kanker heeft veroorzaakt bij Dewayne Johnson, de voormalige tuinman van een school die het eerste grote proces tegen Bayer won.

In augustus 2018 oordeelde een juryrechtbank dat Monsanto, producent van het glyfosaat bevattende Roundup, schuld had aan de terminale kanker van Johnson. Hij claimde dat Monsanto had nagelaten te waarschuwen voor het gevaar van het gebruik van Roundup. De jury kende hem $289 miljoen aan schadevergoeding toe, een bedrag dat later werd verminderd tot $79 miljoen en in hoger beroep nu verder is verlaagd tot $20 miljoen. Het aandeel Bayer steeg met 2,1%.

Bayer nam in 2018 Monsanto over en houdt steevast vol dat Roundup niet kankerverwekkend is. Tegen de uitspraak van Johnson, en de twee daarop volgende waar ook miljoenenvergoedingen werden toegekend, ging Bayer dan ook in beroep. Ook tegen de nieuwe uitspraak tekent Bayer beroep aan: "Het verdict en de opgelegde schadevergoeding zijn inconsistent met de bewijslast en de wet. We blijven overtuigd van de veiligheid van Roundup", aldus Bayer in De Tijd.

Volgens Bayer is glyfosaat niet kankerverwekkend. Het chemieconcern baseert zich op de uitspraak dienaangaande van het U.S Environmental Protection Agency en stelt dat de Californische rechtbanken voorbijgaan aan de (federale) autoriteit van het agentschap.

Vorige maand werd bekend dat Bayer voor $9,6 miljard een megaschikking met bijna 100.000 (van de 125.000) claims van kankerpatiënten wil treffen. De eerste drie (verloren) rechtszaken, waaronder die van Johnson, houdt het chemieconcern buiten de schikking. Toch, schrijft Bloomberg, zal de nieuwe uitspraak mogelijk nog meer Amerikanen overtuigen om een (hogere) claim in te dienen of niet met het schikkingsvoorstel in te stemmen.
Bloomberg - Bloomberg - Are you a robot?
  • Deel
Druk af