Voor de megaschikking heeft Bayer €9,1 à 9,8 miljard opzij gezet. Bayer kiest met de schikking voor de korte maar heftige pijn van een alomvattende financiële claim om de onzekerheid van jarenlang procederen te vermijden. "Afgezet tegen de aanzienlijke financiële risico's van een aanhoudende jarenlange procesvoering en de impact op onze reputatie en onze activiteiten, is dit financieel zinvol", zei Bayer-ceo Werner Baumann.

Daarnaast besteedt Bayer ook nog eens €1,1 miljard aan de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk panel. Dat moet "voor eens en voor altijd bepalen of Roundup non-hodgkinlymfoom zou kunnen veroorzaken," schrijft Knack. "Het onderzoek zal jaren duren, maar als het panel uiteindelijk beslist dat er geen verband is, maakt dat claims in de toekomst onmogelijk."

En daar zit hem de kneep: die bepalingen over eventuele toekomstige claims moeten door een rechter goedgekeurd worden. "Het is hoogst onzeker dat die toestemming er ook daadwerkelijk komt”, waarschuwt een Californische rechter. "Het is volgens mij twijfelachtig of zo'n overeenkomst juridisch stand houdt, want bij schadeclaims is het uiteindelijk aan de rechters of jury's om te oordelen of Roundup kanker veroorzaakt”. Ook betwijfelt de rechter of klagers in de toekomst wel gebonden willen zijn aan de nu gemaakte afspraken, terwijl het onderzoek naar de kankerverwekkendheid nog doorgaat.

Bayer heeft altijd volgehouden dat onkruidverdelgers op basis van glyfosaat - dus Roundup ook - veilig zijn en is ook niet voornemens de samenstelling van Roundup te veranderen. Het concern baseert zich daarbij op de uitspraken van instanties als het Amerikaanse EPA dat glyfosaat 'niet kankerverwekkend' is. In de drie rechtszaken over Roundup die Bayer tot nu toe verloor - en waar door de jury's torenhoge schadevergoedingen van tientallen miljoenen dollars werden toegekend - is Bayer steevast in beroep gegaan.

Vorige week boekte Bayer alvast een succesje: de staat Californië mag Bayer niet verplichten een kankerwaarschuwing op Roundup te zetten.
Dit artikel afdrukken