Volgens het milieuagentschap Environmental Protection Agency (EPA) is glyfosaat niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, als het gebruikt wordt zoals voorgeschreven. Glyfosaat is "niet kankerverwekkend", stelt EPA expliciet in een verklaring bij de publicatie van de toelating voor glyfosaat.

Glyfosaat is wereldwijd het meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel. Alleen al in de VS wordt het op meer dan 100 voedselgewassen toegepast.

"Als we in 2050 10 miljard mensen moeten voeden, hebben we alle middelen nodig die we tot onze beschikking hebben," zegt de Amerikaanse minister van Landbouw, Sonny Perdue. "Het ministerie van Landbouw (USDA) juicht het voorgestelde registratiebesluit van de EPA toe, omdat het wetenschappelijk gefundeerd is en in overeenstemming met de bevindingen van andere regelgevende instanties dat glyfosaat geen kankerverwekkend gevaar voor de mens oplevert."

Toepassen van glyfosaat is dus volgens de Amerikaanse overheid niet gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Toch stelde de EPA al in 2017 vast dat er wel mogelijke ecologische risico's zijn. Denk daarbij verspreiding van glyfosaat in het milieu (verwaaien), gevaar voor bestuivers en glyfosaatresistentie. Tegelijk met de verklaring stelt EPA daarom maatregelen voor die boeren moeten helpen het middel zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Het agentschap vraagt boeren aan te geven of de maatregelen werkbaar, realistisch en effectief zijn. Het publiek kan ook commentaar geven op het nu gepubliceerde registratiebesluit.

Bijzonder spannend is wat het EPA-oordeel gaat betekenen voor het Duitse concert Bayer. Dat nam in 2018 het Amerikaanse Monsanto over, de producent van het glyfosaatbevattende Roundup. Inmiddels is in 2 rechtszaken door een jury geoordeeld dat Monsanto's glyfosaatproducten verantwoordelijk zijn voor de kankers van de aanklagers. Volgens het oordeel van de Amerikaanse overheid kan dat niet het geval zijn. Vele tientallen miljoenen aan schadeclaims zijn inmiddels in 2 zaken toegekend aan eisers met kanker. Dat veroorzaakte een sterke daling van de beurswaarde van Bayer; aandeelhouders zeiden daarom hun vertrouwen in directievoorzitter Werner Baumann op.

Bayer gaat, nu gesteund door EPA, in alle zaken in beroep. De stapel rechtszaken is het afgelopen kwartaal gegroeid met nog eens 2.000 zaken naar 13.400 in totaal.


Dit artikel afdrukken