Wij teveel wilde zwijnen. Down under teveel wilde kamelen. Het is bij de wilde spinnen af hoeveel diervriendelijk vlees er in het wild rondloopt.

Recent kregen de Australiërs het dringend advies kangoeroes te gaan eten om het klimaat te redden. Maar dinsdag kregen ze een urgenter advies dat mogelijk zijn weerslag heeft op de Australische kerstmenu's: Eet kamelenvlees.

Het land telt veel te veel kamelen. Een wetenschappelijk onderzoeksrapport vraagt dringend kamelen te gaan eten om het kwetsbare ecosysteem in de Australische woestijn voor de ondergang te behoeden. Er leven meer dan een miljoen kamelen in het wild. De kameel werd in de 19e eeuw als lastdier naar Australië gebracht maar bleek door de auto en de trein al snel overbodig.

Nu heeft het land de grootste wilde kamelenkudde ter wereld. Die ruïneert het ecosysteem en put de schaarse waterbronnen uit, stellen de onderzoekers van het Desert Knowledge Cooperative Research Centre. Woensdag bood dit onderzoekscentrum ambtenaren een barbecue met kamelenvlees aan in de hoofdstad Canberra. Een van onderzoekers, professor Murray McGregor, beklemtoonde dat het voortreffelijk en mals vlees is.Begin oktober kwam de officiële Australische klimaatadviseur professor Ross Garnaut met een ander hoofdgerecht. Hij beklemtoonde dat schapen en runderen zo veel boeren en zoveel winden laten dat ze een belangrijk deel van de broeikasgassen voor hun rekening nemen. Hij meende dat de veestapel in 2020 uit 240 miljoen schone kangoeroes moet bestaan.


bron: EVMI

Dit artikel afdrukken