In 2012 gooiden de Amerikanen zo'n 35 miljoen ton voedsel weg. Dat was 20% dan ze in 2000 weggooiden, 50% meer dan in 1990, en maar liefst drie keer zo veel als ze in 1960 nog in de vuilnisbak gooiden: 12 miljoen ton.

Maakte in 1980 voedsel minder dan 10% van alle afval uit, inmiddels bestaat het Amerikaanse afval voor het grootste deel uit voedsel. Er verdwijnt méér voedsel in de afvalemmer dan plastic, papier, metaal of glas. Om het precies te zijn: 34,7 miljoen ton van Amerika's afvalberg bestaat uit voedsel, 28,9 miljoen ton is plastic en 24,4 miljoen ton papier, meldt The Washington Post.

Honger, milieuvervuiling en verspilling
Dat is om meerdere redenen schokkend. Ten eerste betekent het dat voedsel dat wél geproduceerd wordt, verloren gaat en nooit gegeten wordt. In een wereld waar nog altijd miljoenen mensen chronisch honger lijden, zit dat scheef. De wereld produceert alles bij elkaar immers genoeg voedsel om alle wereldbewoners te voeden.

Ten tweede vormt het weggegooide voedsel een bedreiging voor het milieu. Met name in de VS komt afval op de vuilnisbelt terecht. De grote hoeveelheden organisch afval in 'landfills' produceren methaan - een broeikasgas dat 20 keer zo funest is als CO2. De landfills zijn inmiddels de grootste bron van methaanuitstoot in de VS.

In de derde plaats is het produceren van voedsel op zich al een zware belasting voor het milieu: het kost water, (kunst)mest, land... Maar als dat geproduceerde voedsel vervolgens ongebruikt tot afval wordt, lopen de milieukosten wel erg hoog op. Het weggooien van vlees - het meest kostbare voedingsproduct uit milieu-oogpunt dat je je kunt voorstellen - wordt zo werkelijk een doodzonde.

Ketenverantwoordelijkheid
In de VS, en wereldwijd, steken steeds meer initiatieven tegen voedselverspilling de kop op. Van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) via het US Department of Agriculture tot allerlei lokale en particuliere initiatieven: het belang van het terugdringen van voedselverspilling komt op de agenda. 'Aangezien er bij vrijwel iedere stap in de voedselproductieketen voedsel verloren gaat, is het aan voedselproducenten, distributeurs, retailers én eters om het probleem op te lossen', aldus Wonkblog in The Washington Post.

Fotocredits: Jason Tester Guerilla Futures
Dit artikel afdrukken