In China laaide de Afrikaanse varkenspest (AVP) de afgelopen winter weer op - mogelijk door het toepassen van illegale vaccins - en dat vertroebelt het zicht op het herstel van de varkensstapel en de ontwikkeling van de productie en prijzen. "Wij verwachten dat de gemiddelde varkensprijs in 2021 onder die van 2020 zal liggen en gedurende het jaar sterke schommelingen zal vertonen," aldus Rabobank.

In Duitsland werd in september 2020 een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest geconstateerd en die is nog altijd niet onder controle. Er zijn al ruim 700 besmette wilde zwijnen aangetroffen. Een hek moet mede bijdragen aan het beschermen van de Duitse varkenshouderij. Na de uitbraak stopten zeker 10 landen direct met de import van Duits varkensvlees stopten. Inmiddels zijn de importrestricties versoepeld. Dat blijft echter tot gevolg hebben dat Duitse slachters maandelijks 30.000 ton varkensvlees op de binnenlandse, de Europese markt of nieuwe afzetmarkten moeten afzetten. Binnenlands en binnen de EU zet dat druk op de prijzen, zodat Duitse boeren klagen.

In China kan het Duitse vlees niet terecht. Beijing zal zeker de eerste helft van 2021 de grenzen nog dicht houden voor Duits varkensvlees. Het land blijft de grootste importeur van varkensvlees ter wereld; de EU was in 2020 de belangrijkste leverancier (58%), gevolgd door de Verenigde Staten (16%), Canada (10%) en Brazilië (9%).

Rabobank verwacht dat de Chinese varkensimporten in 2021 met 10 tot 30% zullen dalen ten opzichte van de recordimport van 2020. Dat komt overeen met zo'n 3,9 tot 5 miljoen ton import-varkensvlees. De eigen productie zal in 2021 blijven groeien en waarschijnlijk boven het productieniveau van 2019 gaan uitkomen. Daardoor zal het met importen te vullen 'gat' tussen de eigen productie en de vraag naar varkensvlees kleiner uitvallen dan in 2020.

"Tegelijkertijd zien we dat alle exporterende landen de handel met China in stand willen houden. De prijs zal, samen met de beschikbaarheid en geopolitieke overwegingen, een belangrijke factor zijn die bepaalt welke landen in 2021 grote handelsstromen van varkensvlees naar China zullen handhaven," denkt de Rabobank. In gewoon Nederlands, de Chinezen zullen varkensvlees importeren uit landen die zich als vrienden hebben voorgedaan en hen het beste passen.
Dit artikel afdrukken