De BoerBurgerBeweging eiste excuses van de minister. Farmers Defence Force (FDF) en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stelden dat “Schouten moest opzouten”. Stichting Stikstofclaim vond het jammer dat de veevoermaatregel was ingetrokken want ze want ze had graag een rechtszaak willen voeren. Blijkbaar om de minister te laten afgaan. Dit deed mij de tenen krommen, want dit is contraproductief aan ons eigen belang.

Stel dat je een koe wilt verkopen aan de veehandelaar en een bedrag vraagt dat de veehandelaar te hoog vindt. Je kijkt in de vakbladen en komt tot de ontdekking dat de prijs die jij vroeg inderdaad te hoog was en stelt deze wat naar beneden bij. Stel dat de veehandelaar daar geen genoegen mee neemt en eist dat je excuses aanbiedt voor de te hoge prijs die je eerst vroeg.

Als je mensen beschadigt of relaties kapot maakt, ben je de handel ook kwijt
Twee doelen
Deze denkbeeldige veehandelaar heeft in feite twee doelen: hij wil een deal sluiten over de koe maar wil ook dat je door het stof gaat. Hij wil de boer vernederen.

Iedereen begrijpt natuurlijk dat geen veehandelaar zo gek is dat hij zich op deze manier gedraagt. Hij maakt zijn eigen handel kapot. In de veehandel weet iedereen dat je voor een succesvolle handel hard moet zijn in de handel maar zacht in de relatie. Als je mensen beschadigt of relaties kapot maakt, ben je de handel ook kwijt.

Mediaspektakel
Wie dat snapt, begrijpt ook waarom het zo mis is gegaan met de presentatie van de Mesdagcijfers. De presentatie was er niet alleen op gericht om zekerder of gunstiger cijfers op tafel te krijgen. Het tweede, achterliggende doel was het voor schut zetten van het RIVM. Het Mesdagfonds kwam uit op 25% en het RIVM op 46%. Bij de mensen achter het Mesdagfonds bestaat blijkbaar zo’n behoefte om het RIVM voor schut te zetten dat niet werd uitgezocht waar dit verschil vandaan kwam. Ze namen op voorhand de roekeloze gok dat die 25% wel de waarheid zou zijn. Daar maakten ze vervolgens een groot mediaspektakel van. Alles om het RIVM voor een zo groot mogelijk publiek te laten afgaan. Toen bleek dat die 25% niet de waarheid was, viel het Mesdagfonds in zijn eigen zwaard en alle boeren met hen.

Contraproductief
De les die boeren uit dit voorval kunnen leren, is dat ze zich nooit moeten laten verleiden om mensen met wie je zaken moet doen te beschadigen. Hoe groot jouw irritatie ook is, mensen met wie je zaken moet doen, laat je nooit door het stof gaan. Je maakt er je eigen handel mee kapot en loopt ook nog eens het risico jezelf voor schut te zetten.

Het valt mij op dat onder de vele belangenbehartigers, variërend van FDF, Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Producentenorganisatie Varkens, Mesdagfonds tot stichting Stikstofclaim, velen zich bewust of onbewust laten leiden door de behoeftes om anderen te beschadigen. Uiteindelijk is dat contraproductief voor het beleidsinhoudelijke belang van de boeren.

Veel bestuurders van de wildgroei aan belangenbehartigers zouden er dan ook goed aan doen een tijdje in de leer te gaan bij een veehandelaar. Daar kunnen ze leren dat je voor maximaal beleidsinhoudelijk resultaat weliswaar hard moet zijn in het beleidsinhoudelijke doel maar zacht voor je relaties.

Deze opinie van melkveehouder Bennie Stevelink verscheen eerder in Nieuwe Oogst en werd voor Foodlog licht aangepast..
Dit artikel afdrukken