Daarom richt minister Adema zich ook tot banken (die aan boeren lenen) en supermarkten, die immers producten van boeren afnemen. Van de banken zou Adema willen dat zij leningen aan boeren met 10% verlagen. Dat zou dan vooral Rabobank treffen, die van oudsher sterk betrokken is bij de landbouwsector. Rabobank zou volgens NRC € 3,5 miljard aan leningen moeten kwijtschelden. De bank heeft al gereageerd en meldt dat zo’n kwijtschelding niet aan de orde is.

Maar er zou daarnaast sprake zijn van een misverstand: de minister eist niet zomaar die kwijtschelding, maar ‘onderzoekt’ of banken de uitstaande leningen met 10% kunnen verlagen. Verder krijgen de banken de mogelijkheid om alternatieven aan te dragen.

En wat wil Adema van de supermarkten? Ook die krijgen de tijd om plannen en/of voorstellen in te dienen, een half jaar. Daarin zouden ze moeten aangeven hoe zij de vraag van de consument naar duurzamere producten kunnen stimuleren. Verder moeten supermarkten dan duidelijk maken hoe zij hun ondersteuning van de boeren kunnen verbeteren.

Het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten in Nederland, heeft gemeld dat het geen contact met de minister heeft gehad. Verder heeft het CBL gemeld dat het eraan twijfelt of de overheid een bijdrage van supermarkten wettelijk kan afdwingen.

De rol van banken en supermarkten zou onderdeel moeten worden van een nieuw ‘landbouwakkoord’. Voor zo’n akkoord is wel al overleg, tussen boerenorganisaties, banken, ngo’s, supermarkten, levensmiddelenproducenten en de overheid zelf. Wat Adema betreft, zou dat landbouwakkoord er ‘eind maart, begin april’ moeten zijn. En is dat akkoord er niet, dan maakt Adema zelf wetgeving hierover.

Verder zou Adema een campagne willen opzetten om de consument erop te wijzen dat hij/zij duurzamere levensmiddelenartikelen zou moeten kopen. In die campagne zou de consument ook worden uitgelegd wat de werkelijke milieu- en/of klimaatkosten zijn van de producten die zij kopen.

Vorige week werd al duidelijk dat de landbouwminister vrij ingrijpende besluiten van de supermarktsector vraagt. Enkele dagen daarvóór bleek dat Adema in een brief aan de Tweede Kamer had gemeld dat supermarkten in 2040 alleen nog maar duurzame producten in het assortiment moeten hebben.Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking van Foodlog met FoodPersonality
Dit artikel afdrukken