Recent gaf de ACM aan dat initiatieven als de Kip van Morgen kunnen rekenen op een boete van de Mededingingsautoriteit. Dergelijke boetes lopen in de tientallen miljoenen euro's en zijn dan ook een probaat middel tegen collectieve verduurzaming.

In het FD zegt directeur Chris Fonteijn van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vandaag dat hij weinig ziet in het voornemen van minister Henk Kamp van Economische Zaken om hem als toezichthouder meer inhoudelijke verantwoordelijkheid te geven voor duurzaamheid, mensenrechten of andere maatschappelijk wenselijke doelstellingen. Fonteijn geeft aan geen maatschappelijke afwegingen te kunnen maken. Als de politiek en overheid op dat gebied meer willen, dan moeten ze daar wetgeving voor maken.

Waardering voor Kamp
In gesprek met de krant geeft Fonteijn aan waardering te hebben voor de minister. Die kijkt tot hoever de bestaande Europese wetgeving opgerekt kan worden om zijn Autoriteit toch een belangen wegende rol te geven. Fonteijn geeft echter tegelijk aan dat hij die rek zeer beperkt acht. Tevens geeft Fonteijn voor het eerst duidelijk aan dat hij de stap naar de Kip van Morgen te beperkt achtte om overtuigend te zijn voor consumenten. Die uitspraak mag echter niet gezien worden als een mogelijk positief oordeel voor een Kip van Morgen die op hogere standaarden gebaseerd zou zijn.

Op Foodlog liet de ACM zich in soortgelijke woorden uit over collectieve verduurzamingsinitiatieven.

Fotocredits: Chris Fonteijn, ACM
Dit artikel afdrukken