Een internationaal team van 32 onderzoekers ontdekte met behulp van satellietdata dat de hoeveelheid groen op het aardoppervlak is toegenomen. Het bladerdek van planten en bomen is dichter en bomen en planten dragen langer blad. De vergroening vindt vooral plaats in het zuidoosten van Noord-Amerika, het noordelijk deel van de Amazone, Europa, Centraal-Afrika en Zuidoost-Azië.

Het team berekende met computermodellen in hoeverre deze vergroening te herleiden valt naar de stijgende CO2-concentraties in de atmosfeer. Dit bleek 70% van de vergroening te verklaren. Voor groei hebben planten naast zonlicht, water en nutriënten ook CO2 nodig. Hogere CO2-concentraties hebben daardoor een ‘bemestingseffect’ op planten. Andere oorzaken van de vergroening zijn stikstofdepositie (9%) en klimaatverandering (8%). Klimaatverandering zorgt voor een opgerekt groeiseizoen waardoor bomen en planten langer blad dragen.

Het ‘bemestingseffect’ is van tijdelijke duur. Onderzoeker dr. Philippe Ciais zegt: “Studies hebben aangetoond dat planten wennen aan hogere CO2-concentraties en dat het bemestingseffect over de tijd afneemt.”
Dit artikel afdrukken