Afgelopen juni kocht Pesticide Action Network (PAN) 15 bakjes aardbeien bij AH, Aldi, Coop, Jumbo en Lidl. Het betrof aardbeien van Nederlandse bodem.

De aardbeien werden in Duitsland door het gecertificeerd laboratorium Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH (Pica) in
Berlijn onderzocht op de aanwezigheid van (residuen van) 765 bestrijdingsmiddelen, inclusief enkele biociden en metabolieten.

PAN trof 13 verschillende bestrijdingsmiddelen aan, gemiddeld 3,5 verschillende residuen per monster. De aardbeien bij AH en Lidl bevatten gemiddeld de meeste verschillende stoffen.

De vaakst aangetroffen stoffen waren schimmel- en insectenbestrijdingsmiddelen. PAN benadrukt dat vooralsnog onbekend is wat de uitwerking van een cocktail aan gifsoorten is. Van de aangetroffen middelen afzonderlijk is bekend dat zij effecten hebben op de voortplanting en ontwikkeling, (mogelijk) kankerverwekkend of (mogelijk) hormoonverstorend zijn. Bovendien overschrijden alle onderzochte aardbeien "tot meer dan 100 maal de Europese norm voor verpakte baby- en peutervoeding," schrijft PAN.

Geen verschil met of zonder PlanetProof
Maarten Visschers van PAN Nederland zet in het persbericht vraagtekens bij de manier waarop supermarkten in Nederland hun producten verduurzamen. "Aldi en Jumbo verkopen bijvoorbeeld aardbeien onder de claim ‘PlanetProof’. Echter, uit de steekproef van PAN Nederland blijkt dat, wat betreft gehalten en aantallen residuen van bestrijdingsmiddelen, geen statistisch verschil is te zien tussen aardbeien met het keurmerk PlanetProof en aardbeien zonder dit keurmerk."

De organisatie adviseert consumenten met klem aardbeien te kopen die zonder synthetische bestrijdingsmiddelen zijn geteeld. Vooral zwangere vrouwen en gezinnen met jonge kinderen raden ze de verkeerde aardbeien af.

Gifcocktails
Over de zogeheten gifcocktails op aardbeien en hun betekenis schreven en discussieerden we al vaker uitgebreid op Foodlog. Het risico van het gif kan volgens aan de gewasbeschermingsmiddelenindustrie verbonden onderzoekers berekend worden als een negatieve gezondheidsimpact die even groot als het drinken van 1 glas wijn per 7 jaar.

Uitgebreide en informatieve discussies volgden op de artikelen Trouw jaagt aardbeienliefhebbers schrik aan met NVWA-cijfers en Ctgb: weinig aanwijzingen dat meervoudig bespoten aardbeien giftiger zijn.

  • Deel
Druk af