Investico stelde een lijst op van 25 agrarische bedrijven die dicht bij een kwetsbaar Natura 2000-gebied gevestigd en de hoogste stikstofuitstoot hebben. Zo bepaalden ze welke boerenbedrijven relatief de meeste natuurschade veroorzaken. Terwijl de stikstofcrisis zich tot op heden vooral focust op melkveehouderijbedrijven, blijkt de lijst van 25 vooral te bestaan kalkoen-, varkens- en kalverhouderijen. De onderzoeksgegevens waarop de journalisten zich baseren zijn afkomstig uit de vergunningsregisters van provincies en gegevens van ruim negentienduizend veehouderijbedrijven.

Van de 25 bedrijven met de hoogste ammoniakuitstoot binnen 250 meter van een natuurgebied, staan er 17 in de provincie Gelderland. De twee grootste vervuilers in de lijst zijn gevestigd in Ermelo, op de Veluwe.

Een kalkoenboer uit Ermelo blijkt 61 maal zo veel stikstof over de natuur uit te stoten als een 'gemiddelde' veeboer. Het bedrijf heeft 24.000 kalkoenplaatsen en is blijkens de vergunningsregisters jaarlijks verantwoordelijk voor meer stikstofneerslag dan de landelijke snelheidsverlaging tot 100 kilometer per uur bespaart.

Zes bedrijven uit de top 25 staan in Noord-Brabant; zo is de nummer drie gevestigd in Haaren, nabij de Loonse en Drunense Duinen en de Leemkuilen. De twee overige bedrijven zijn gevestigd in Limburg. De lokaties zijn op dit kaartje te vinden.

Het kabinet is zich bewust van de piekbelasters en kan hen identificeren. Toch geeft het aan die bedrijven niet tot stoppen te willen dwingen. Minister Schouten hoopt op vrijwillige aanmelding voor de bestaande opkoopregelingen.

Afgelopen week betoogde emeritus WUR-hoogleraar Rudy Rabbinge voor de Drenthse Statenvergadering dat het kabinet niet aan uitkoop moet willen denken. Veehouderijbedrijven, zei hij, kunnen hun uitstoot naar buiten tot nul reduceren door technische maatregelen aan de bron.
Dit artikel afdrukken