The Intercept brengt het verslag van een ooggetuige en in het geheim gemaakte videobeelden van de manier waarop in Iowa (VS) varkens worden gedood die niet naar de slachter kunnen omdat die gesloten is wegens Coronabesmettimgen.

Omdat dergelijke dodingen ongebruikelijk zijn, vinden experimenten plaats. Bedrijven zetten aanvankelijk de ventilatie uit. Dat doen ze in de hoop dat de dieren dan spoedig zullen stikken. Omdat te veel dieren blijven leven, werd vervolgens gekozen voor de inlaat van hete stoom. De hoge temperatuur en de luchtvochtigheid blijken effectiever. Die dieren stikken na vele uren. Op geluidsopnames is hun lijden te horen.

De dieren worden na het lange dodingsproces gecontroleerd op overlevers. Die worden op zicht geïdentificeerd en alsnog met een elektrisch pistool gedood. Vervolgens worden de overblijfselen met een bulldozer uit de stallen gehaald om te worden begraven, gecomposteerd of vermalen. Eventuele overlevers die niet zijn geïdentificeerd worden levend begraven of vermalen.

Het één voor één doden van de dieren door boerderij-medewerkers is een psychisch te zware en zelfs traumatische belasting. Daarom wordt voor het trage verstervingsproces gekozen.

In verschillende Amerikaanse bladen is aandacht voor de milieuproblemen die het ruimen van de dieren met zich meebrengt. In de VS zullen voorzienbaar vermoedelijk 7 miljoen op de hierboven beschreven manier worden gedood in de eerste acte van de coronacrisis. Een alternatief is Craig's List, de Amerikaanse Marktplaats waar je een varken kunt redden van de weggooi-dood door het zelf te kopen en slachten. Het blijkt een weinig gebruikte oplossing.
UPDATE 31 mei | 12u00

Dit bericht leidde tot heftige reacties. Reden voor onze hoofdredacteur om daar een reactie op te geven in #9:

Wat een emotie hier. Die is begrijpelijk voor mensen uit de agrarische sector, want het gaat over grote zaken en de beelden die op dit moment de reacties van het publiek beïnvloeden. Het doden van dieren is voor boeren traumatisch (daar schreven we bij toeval onlangs óók nog over, in januari en april van dit jaar). Het lijkt erop - zo voel ik het aan - dat die gevoelens hier meespelen en daarom vergeef ik iedereen graag die de redactie en mij persoonlijk voor rotte vis uitmaakt.

Maar ik zeg wel: wat een onterechte opmerkingen. Ik weet waarachtig niet waar we die - of ik persoonlijk - feitelijk aan verdiend zouden hebben:

- Coen Hubers #2 hier waren we op 10 mei met Westfleisch.
Over aardappelen schreven wij pas laat (op 15 mei) omdat de onzin daarover maar door bleef gaan; het werd een prachtige tekst die nog vele aanvullende inzichten opleverde.

- in het artikel over Westfleisch wezen we op de politisering van de sluitingen, net zoals ik dat persoonlijk al een ruime week doe door te wijzen op de oogkleppen waarmee de migrantenaffaire wordt benaderd; Jos van Vonderen #1 luister (terug) naar de radio, deze podcast of kijk in het blad van je eigen LTO en overweeg je opmerkingen nog eens. Ik denk dat mijn opmerkingen de belangen waar jij voor staat eerder steunen dan ondermijnen. Bijzonder te zien dus dat je dat precies omgekeerd ervaart. Dat betekent iets, maar het is niet aan mij om dat te duiden.

- zoals in #5 al aangegeven rapporteerden we ook over China (waar de dieren levend worden 'weggegooid'); we maakten geen vergelijking met die manier van 'culling' en al evenmin met die in Nederland omdat we die nog niet aan de orde is.
Coen heeft het over een 'op de goede manier uitgeschreven' artikel dat hier zou hebben moeten staan. Hij bedoelt vermoedelijk een achtergrond-reportage die onder meer zou moeten laten zien hoe getraumatiseerd dierenartsen en boeren uit de varkenspest in Nederland zijn gekomen ('97/'98: 11 miljoen varkens geruimd in ons land). Of over het doden van geiten tijdens de Q-koorts (minder in aantallen - 62.500 dieren - maar even grote trauma's onder boeren). En dat we het daarom nu 'beter' zouden doen. Of over de gesprekken die ik heb met slachters die zich grote zorgen maken over dierenwelzijn als gevolg van de slachtingen. Laten we vooral hopen dat het niet hoeft, maar anders zal dat ongetwijfeld gebeuren. Ook in de algemene pers.

- dit is een 'in de Media' artikel dat aangeeft hoe in een land dat we als beschaafd typeren met dieren wordt omgegaan die in grote aantallen worden gehouden en opeens geen bestemming meer hebben in de voedselketen. De eerste berichten komen nu naar buiten. Het is niet meer en niet minder dan een zo feitelijk mogelijk verslag op basis van wat een blad uit het betreffende land rapporteert. Niet anders dan onze berichten over doden op z'n Chinees het lieten bij wat feitelijk gebeurt. Daar zou een achtergrond-reportage ook zinvol zijn geweest (en juist nu eigenlijk schreeuwen om een update): de Chinezen werken hard aan beter te managen stallen en doen dat in een enorm tempo.

Een interpreterende opmerking tot slot. De reacties van Coen en Jos zeggen - denk ik - vooral veel over de context van onze tijd. Er heerst grote angst en onzekerheid over de manier waarop de samenleving zich zal ontwikkelen in een tijd van in hun uitwerking onbekende, maar als levensgroot ervaren risico's. Alle oude ideologieën van vóór SARS-CoV-2 (een naam die symbool is voor meer onbekende risico's die we ervaren als onze kwetsbaarheid) zien hun gelijk bevestigd. In werkelijkheid polariseren ze het open gesprek over de inrichting van een minder kwetsbare samenleving. Een more resilient samenleving en voedselsysteem heet dat in de taal van zowel BigAg en als de ideologen. Hé, zeg ik dan ook maar, daar ligt iets dat kan verbinden!

Door de eruptie van emotie op kop van deze draad, kan nu mogelijk toch de waardevolle discussie ontstaan waar in de draad toe wordt opgeroepen.


The Intercept - Hidden Video and Whistleblower Reveal Gruesome Mass-Extermination Method for Iowa Pigs Amid Pandemic
  • Deel
Druk af