Brazilië is de thuisbasis van een van de laatste grote oerwouden in de wereld. Het land voert momenteel handelsbesprekingen met zijn op een na grootste handelspartner, de Europese Unie (EU). Wij dringen er bij de EU op aan om deze belangrijke kans te gebruiken om Brazilië de mensenrechten en het milieu in het land te laten beschermen.

De oerbossen, wetlands en savannes van Brazilië zijn van cruciaal belang voor een grote diversiteit aan inheemse volkeren, de stabiliteit van het wereldklimaat en het behoud van biodiversiteit. De nieuwe Braziliaanse regering werkt aan de ontmanteling van het anti-ontbossingsbeleid en bedreigt de rechten van inheemse volkeren en de natuurgebieden die dat beleid beschermt.

De EU besteedde in 2017 meer dan €3 miljard aan de invoer van Braziliaans ijzer, ondanks ontoereikende veiligheidsnormen en grootschalige ontbossing als gevolg van de mijnbouw. Alleen al in 2011 voerde de EU een hoeveelheid rundvlees en veevoeder in die de ontbossing van 1000 km2 vergde [het equivalent van 300 ontboste voetbalvelden per dag]. Daarom moet de EU nodig haar inspanningen op het gebied van duurzame handel opvoeren en de door haar onderschreven doelen op het gebied van mensenrechten, milieubescherming en beperking van de klimaatverandering nakomen.

Het tot staan brengen van de ontbossing is economisch van belang, aangezien intacte bossen van cruciaal belang zijn voor het behoud van de regenpatronen waarvan de Braziliaanse landbouw afhankelijk is. Herstel van aangetaste gronden en de verbetering van de opbrengsten kan mogelijk al voor minstens twee decennia in de stijgende vraag naar agrarische productie voldoen zonder dat verdere ontbossing nodig is.

Wij dringen er bij de EU op aan om de handelsbesprekingen met Brazilië afhankelijk te maken van de volgende voorwaarden: (i) handhaving van de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren; (ii) verbetering van de procedures voor het opsporen van grondstoffen die verband houden met ontbossing en die in strijd zijn met de rechten van inheemse volkeren; en (iii) overleg met en het verkrijgen van toestemming van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen om strikte sociale en milieucriteria vast te stellen voor verhandelde grondstoffen.

De grondbeginselen van de EU zijn gebaseerd op de eerbiediging van de mensenrechten en de menselijke waardigheid. Vandaag kan de EU zich een wereldleider tonen door die beginselen en een leefbaar klimaat nadrukkelijk te steunen en duurzaamheid tot de hoeksteen van haar handelsbesprekingen met Brazilië te maken.


De 600 ondertekenaars van de brief zijn hier te vinden.
Dit artikel afdrukken