Trumps overwinning betekent in eerste instantie vooral veel vraagtekens. Trump heeft zich namelijk niet zo uitgesproken over wat hij van plan is. Boerenbusiness noemt zijn opstelling: "een grotendeels ontbrekend agrarisch standpunt".

De hoop van veel boeren is dat Trump een aantal regels gaat schrappen (bijvoorbeeld op het gebied van drinkwaterbescherming) en dat hij zich zal laten adviseren door agrarische experts die oog hebben voor de boerenbelangen. De verwachting is dat het US Department of Agriculture "scherper beoordeeld" gaat worden, en dat Trump het bestaande voedselbonnenprogramma zal willen aanpakken.

Tegen handelsverdragen
Bekend is al wel dat Trump geen voorstander is van vrijhandelsverdragen. Hij is tegen het handelsverdrag met de landen rondom de Pacific Rim (TPP), met de EU (TTIP) en wil van het bestaande NAFTA-verdrag (met Canada en Mexico) af. "Deze standpunten kunnen desastreus voor de landbouw zijn op een niveau die we niet meer hebben gezien sinds de Sovjet boycot van graan", zegt agrarisch expert John Dillard. De Amerikaanse landbouw kan het niet zomaar zonder 'afvoerpijp' voor zuivel en varkensvlees naar Mexico stellen.

De anti-Mexicaanse uitspraken van Trump veroorzaken daarnaast onrust, omdat daarmee verschillende arbeidsintensieve teelten en landbouwactiviteiten rechtstreeks bedreigd worden - wie plukt de sinaasappels of melkt de koeien, als de Mexicanen dat niet meer doen?

Grondstoffenprijzen
Op de grondstoffenbeurs in Chicago daalden de koersen van tarwe, maïs en soja nadat bekend werd dat Trump gekozen is. Daarmee volgden de grondstoffenprijzen dezelfde richting als de aandelenkoersen, valuta's en olieprijzen wereldwijd. Dat had de boeren-Trump-aanhang mogelijk niet voorzien.
Dit artikel afdrukken