Het gebeurt in Idzega, Friesland. Daar onthullen het Boerengilde, de Vogelbescherming, NoorderlandMelk en Jumbo supermarkten een nieuw zuivelmerk. Het heet Weide Weelde en wordt tussen de koeien en midden in een weidegebied aan de markt gepresenteerd.

Natuurgen
De liefde voor de natuur en de vogels spat van de verhalen af. De 12 gildeboeren die de melk voor deze zuivel leveren zeggen die liefde in hun genen te hebben. Voor boer Marcel is het als een droom die uitkomt. “Als ik het geluid hoor van de koeien die grazen en het geluid van de weidevogels dan denk ik, wat maken we toch een mooi product", vertelt hij me.

De melk van deze boeren verdwijnt niet langer in anonieme stromen die verpoederd, als merktoetje of als foliekaas over de hele wereld terecht kunnen komen. Via een zo kort mogelijke route belandt de melk daarentegen via een verwerker naar de supermarkten van Jumbo.

Boerenadviseur en initiatiefnemer Catharinus Wierda vertelt dat de boeren niet alleen meer plezier beleven aan het boeren met een beter op de natuur aangesloten bedrijfssysteem, maar ook een paar cent meer ontvangen voor de melk die ze produceren.

We moeten voorkomen dat Nederland straks een groen industrieterrein wordt.
'Tachtig procent broedt in Nederland'
Nederlanders maken zich zorgen over het Nederlandse landschap. Het is een onderwerp dat in Friesland aan de keukentafel wordt besproken, vertelt Wierda. Weidevogels zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. Tachtig procent van de kritische weidevogels van Europa broedt in Nederland, aldus Fred Wouters, directeur van de Vogelbescherming. In de omgeving van Idzega zitten meer grutto’s dan in heel het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bij elkaar. “We moeten daarom voorkomen dat Nederland straks een groen industrieterrein wordt”.

Twintig procent
De boeren beginnen met 10% van hun land dat is geschikt is voor weidevogels en groeien door naar een 20% geschikt weidegebied. Het gras in die weiden staat hoger, er is water en er groeit een diversiteit aan kruiden. Dat is een goed habitat voor de insecten die de vogels eten en jonge vogels kunnen er goed in opgroeien. De koeien lopen bovendien minimaal een half jaar buiten en ze krijgen veel hooi en weinig mais. Aan 'gewone' weidegangkoeien worden die eisen niet gesteld.

RUG wetenschapper Jos Hooijmeijer vraagt zich af of die 20% genoeg is. Fred Wouters zou een groei naar 30% ideaal vinden. Hoeveel de bijdrage van Weide Weelde echt gaat helpen de weidevogels te beschermen, is moeilijk precies te meten. Zo zijn er altijd natuurlijke vijanden zoals roofvogels en vossen, die het de weidevogels moeilijk maken. Een zo groot mogelijk geschikt weidegebied voor de vogels beschikbaar maken is het doel, vertelt Wierda die hoopt dat zijn merk daar flink aan zal kunnen bijdragen.

Jumbo wil het nieuwe weidezuivelmerk een kans geven door consumenten de tijd te geven om te wennen aan dit nieuwe koopmotief - een mooi en beter Nederland.
Kansrijk en onderscheidend
Marktonderzoekter Melanie Murk (EFMI) noemt het nieuwe merk kansrijk tegen de achtergrond van consumententrends. Consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt. Naast deze transparantie willen ze graag iets goeds doen. Die kans biedt Weide Weelde, denkt Murk. Supermarkt Jumbo monitort de verkoop wekelijks om vast te stellen of het merk inderdaad gaat 'pakken' onder consumenten. Carin van Leeuwen van de Veghelse super vertelt dat ze Jumbo het nieuwe weidezuivelmerk echt een kans willen geven door consumenten de tijd te geven om te wennen aan dit nieuwe koopmotief - een mooi en beter Nederland.
Voorlopig biedt Weide Weelde melk, karnemelk, gewone yoghurt en 2 vruchtenyoghurts.

'De wereld heel maken'
De productpresentatie sluit af met een gezamenlijke lunch waarin we toosten met een glas melk. Nu is het aan de consument die het merk kan maken of kraken door de zuivel wel of niet te kopen. Oud-Rabobanktopman en hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit van Utrecht Herman Wijffels is erbij en zegt dat Weide Weelde uitdrukking geeft aan een nieuw levensgevoel: “wij gaan de wereld waarin wij leven, weer heel maken.”
Dit artikel afdrukken