In 2016 werd Weide Weelde als een nieuw marktconcept geïntroduceerd. Oud-Rabotopman Herman Wijffels zei destijds te verwachten dat het 'de wereld weer heel zou maken'. Melk en yoghurt kwamen onder de naam Weide Weelde op de schappen van de nationaal opererende supermarktformule Jumbo uit het Brabantse Veghel. Het 'merk' is onderdeel van zuivelcoöperatie NoorderlandMelk, zoals de naam al zegt een boerensamenwerkingsverband in het noorden van ons land.

De Weide Weelde-boeren maakten deze week bekend hun producten voortaan onder het huismerk Noordertrots van Poiesz Supermarkten in Noord-Nederland te leveren. Het merk Weide Weelde Boerenzuivel van zuivelcoöperatie NoorderlandMelk blijft alleen als melkstroom bestaan, maar zal voorlopig uit de schappen van andere winkelketens verdwijnen. Dat meldt Nieuwe Oogst.

Volgens Nieuwe Oogst slaagt NoorderlandMelk er niet in Weide Weelde Boerenzuivel rendabel te krijgen. Jumbo ging er minder van verkopen. Volgens NoorderlandMelk was de melk niet interessant genoeg voor niet in het noorden gelegen vestigingen.

De 13 melkveehouders van NoorderlandMelk moeten voldoen aan eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, kringlooplandbouw en weidevogelbeheer. Minimaal 15 procent van hun grond richten ze in voor weidevogels. De extra cent per kilo melk voor die inspanning was enige tijd geleden al verlaagd naar een halve cent. Albert Heijn betaalt boeren die soortgelijke dingen doen een plus van 5 cent. FrieslandCampina zit op een extra van 2 cent.
Nieuwe Oogst - Weide Weelde-boeren stappen over naar huismerk Poiesz
  • Deel
Druk af