De term nutridynamics is bedacht door prof. Willem de Vos, de programmadirecteur van Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS) en tevens verbonden aan de leerstoelgroep Microbiologie van Wageningen Univeristeit. Het begrip staat voor kennis over de manier waarop voedingsbestanddelen in het lichaam terecht komen. Voor de voedingsindustrie is dat nog een vrij nieuw aandachtsgebied, maar in de farmacie wordt bijvoorbeeld veel aandacht geschonken aan het beschikbaar komen van werkzame stoffen. Voeding bevat meer stoffen dan een medicijn en dat maakt nutridynamics een stuk ingewikkelder, stelt De Vos. Van een aantal goedaardige bacterieën in zuivelproducten is bekend dat ze de menselijke spijsverteringssappen niet goed overleven. Die zouden opgesloten kunnen worden in kleine capsules, waardoor ze ongeschonden de maag passeren en in darmen kunnen komen.

Een onderdeel van nutridynamics vormt ook de wisselwerking tussen voedingsbestanddelen. Kennis daarover zou kunnen leiden tot producten die minder snel dik maken. Een maaltijd met veel zetmeel zorgt voor een toename van de suiker- en insulinespiegel. Een sterke stijging van de insulinespiegel bezorgt iemand na de maaltijd al weer snel een hongergevoel. Een beetje wijnazijn kan de insulinespiegel in toom houden waardoor mensen na de maaltijd minder snel weer gaan eten. Een Amerikaans onderzoek heeft dat uitgewezen.

De Vos heeft met collega’s van het WCFS het concept van nutridynamics inmiddels gelanceerd in het tijdschrift Current opinion in biotechnology. Binnen het nieuwe WCFS zou hij meer aandacht willen besteden aan het concept. Binnenkort beslist het kabinet over de financiering van het Wageningse instituut.

bron: Foodholland
Dit artikel afdrukken