Tellingen volgens de kiloknaller-monitor van Wakker Dier wijzen uit dat de 7 grootste supermarktketens in het derde kwartaal van dit jaar 38% meer vleesaanbiedingen hebben gedaan dan in dezelfde periode in 2014. De supermarkten stuntten het meest met industrievarken, zegt de dierwelzijnsorganisatie in een persbericht vanmorgen. Dat is niet verrassend vanwege de nog steeds dalende varkensprijzen. Het teveel aan vlees moet ergens worden opgeruimd als we het niet weg willen gooien.

Wakker Dier houdt de monitor inmiddels enkele jaren op rij bij volgens dezelfde systematiek.

Dubbele moraal
Wakker Dier verwijt de supers een dubbele moraal. Enerzijds stoppen ze met de verkoop van "'het industrievarken vanwege het slechte dierenwelzijn, aan de andere kant smeren ze hun klanten dit vlees steeds vaker aan." Wakker Dier vraagt Martijn van Dam, de zojuist voor het vleesdossier verantwoordelijk geworden nieuwe staatssecretaris van EZ, om direct in te grijpen: “De supermarkten kiloknallen steeds harder. Ondertussen lijden de dieren en gaan boeren failliet”.

Een verbod op kiloknallers zal dan ook de marge van supermarkten op vlees vergroten.
Meer export
Opgemerkt moet worden dat overproductie door de boeren en de exportafhankelijkheid van het Nederlandse varken zorgen voor lage prijzen. Als Nederlandse supermarkten hun varkensproducten duurder zouden verkopen, dan zullen ze het verwijt krijgen boeren te bestelen omdat de inkoopprijzen nu eenmaal laag liggen. Zeventig tot tachtig procent van onze varkensproductie wordt geëxporteerd, zodat de prijsvorming in buitenlandse markten het inkomen bepaalt waar de boer van moet zien rond te komen.

Een verbod op kiloknallers zal dan ook de marge van supermarkten op vlees vergroten, maar de boer niet vooruit helpen. Die is alleen gebaat bij productiebeperking zodat het aanbod op de wereldmarkt voor varkens afneemt. Niettemin lijken de Nederlandse varkensboeren met steun van het ministerie van EZ juist te kiezen voor nog grotere exportafhankelijkheid in plaats van aanbodbeperking.

De nieuwe gegevens van Wakker Dier stellen de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken dan ook onmiddellijk voor de uitdaging te leren begrijpen wat de rentabiliteit van de Nederlandse varkensproductie bepaalt en welke beleidsmaatregelen in wiens voordeel uitvallen.

Fotocredits: Martijn van Dam
Dit artikel afdrukken