Het CBS zette de cijfers op een rijtje, en BoerenBusiness publiceerde de lijst.

De lijst gaat uit van het aantal agrarische bedrijven per gemeente dat zelf zijn producten verwerkt en/of verkoopt. De meeste blijken te zitten in de gemeente Noord-Oostpolder (74 bedrijven), in Veere en Peel en Maas (ieder 41), Texel (39) en Sluis (39). Dit zijn absolute aantallen, in deze gemeentes vind je al rondfietsend de meeste zelfverkopers. De gemeente Noord-Oostpolder blijkt ook de gemeente met het grootste aantal agrarische bedrijven, maar liefst 937 stuks.

Naar percentage zelfverwerkende bedrijven gerekend ziet het beeld er anders uit. Het feit dat gemiddeld maar 5% van de agrarische bedrijven in Nederland zelf verwerkt en/of verkoopt, betekent dat je in een volledig agrarische gemeente waarschijnlijk tegen je verwachting in heel veel moet fietsen om die paar zelf verwerkende en verkopende boeren te vinden. In de gemeente Westland, de tweede grootste agrarische gemeente met 918 bedrijven, doen maar 20 bedrijven aan eigen verkoop, 2% dus.
De ranglijst op percentage wordt aangevoerd door Woensdrecht met 23% (27 bedrijven van de 115), gevolgd door met ieder 22 % de gemeenten Voerendaal (19 van de 88 bedrijven), Zoeterwoude (14 van de 63 bedrijven) en Heemstede (2 van de 9 bedrijven).

Al met al zijn er zo'n 3800 boerenbedrijven die hun eigen afzet- en marketingstrategie bepalen, direct contact hebben met de consument en een deel van de verwerkings- en distributiekosten uit de keten snijden. Zou dat aantal omhoog kunnen? In Frankrijk verkoopt 20% van de boeren direct.

Fotocredits: uithangbord van een zelfverkopende boer bij Houten, foodlog.nl :
Dit artikel afdrukken