Het staat er niet goed voor. Wie luistert naar D66, Volt, PvdA, SP, Groen Links en PvdD krijgt een toekomstbeeld voorgeschoteld waarbij het grootste deel van het landbouwareaal teruggaat naar natuur of natuurinclusieve landbouw. Intensieve veehouderij wil men volledig schrappen en de melkveehouderij halveert ongeveer. De huidige coalitie schippert. Dezelfde geluiden zijn in afgezwakte vorm te horen bij CDA, VVD en CU te horen.

De toon van minister Van der Wal is wat anders geworden, misschien omdat ze begint in te zien dat onder de huidige kaders de stikstofproblemen niet op te lossen zijn en ze haar vege politieke lijf wil redden. De nieuwe minister van LNV, Piet Adema, schippert ertussendoor. Hij geeft wat aan links, stelt wat uit voor de boeren en koopt wat tijd door een Landbouwakkoord groot te maken. Ook hij weet dat het onmogelijk is de boerenbelangen met de koers van de politiek te verenigen.

Tegen elkaar vechten
En wat doet de boerensector in deze uiterst kritieke situatie waarin de bakens voor de landbouw van de komende 10 jaar worden gezet?
Hij vecht. Hij vecht om een positie aan de tafel van het Landbouwakkoord.

Het kon wel eens de laatste keer zijn dat er nog wat te redden valt.
En anders kunnen we beter emigratiebureaus voor boeren beginnen
Hij vecht. Niet in de richting waar het gevecht gevoerd moet worden, namelijk bij LNV en de politiek, maar tegen elkaar!
Tegen elkaar? Ja. Partijen en poppetjes vinden dat het belangrijker is wíe op bepaalde plaatsen zit of het woord voert, dan wat de inhoud is van wat de sector brengt als tegengeluid tegen Den Haag.

En dus blies Mark van den Oever hoog van de toren. Met het gezochte argument van een eventuele GVE-norm bedankte hij voor zijn plek aan de deeltafel waarvoor hij was uitgenodigd. Maar het ging hem om de plaats waar ze uitgenodigd werden, namelijk aan de brede landbouwtafel en niet aan de hoofdtafel.

Ook 4 boerenvakbonden riepen dat zij, en alleen zij, over de verschillende sectoren gaan en dus daarover moeten beslissen aan de hoofdtafel. Ze vergaten even dat LTO 19 vakgroepen of sectoren heeft, waarvan de meeste dubbel met de vakbonden. En bovendien dat ook andere organisaties zoals NAJK en Biohuis sectorspecialisten hebben. Ook hen ging het om een plek aan de hoofdtafel.

En dus protesteerden John Spithoven, Jan Cees Vogelaar en hun geestverwanten moord en brand, omdat ze hun zorgvuldig opgebouwde interne blokkeermacht via dwang en de radicale trekkergroepen zagen verminderen. Mandaat vanuit ledenorganisaties hebben ze immers niet en realistische oplossingen al evenmin. Ze gebruiken doorgaans Prikkebord en andere social media om hun spel te spelen en anderen te blameren.

Oproep
Zijn de bestuurlijke organisaties van agrarisch Nederland echt niet bij machte om de consequenties te overzien van dergelijk wanbestuur en, ondanks de verschillen, de aandacht te vestigen op waar de bedreigingen werkelijk vandaan komen?

Eind oktober riep ik hier Mark van den Oever van de FDF op constructief te worden. Dat kost veel tijd en energie en leidt gewoonlijk niet tot de hoogste populariteitscijfers. Daarom duurt die stand bij Mark nooit lang. Deze keer roep ik Mark op om gewoon weer te vechten en scherp te benoemen wat er mis is met het beleid. Ondersteunend aan degenen die zich wel geroepen voelen aan tafel te zitten. Versterkend.

En ik roep John Spithoven en Jan Cees Vogelaar op te procederen, en te stoppen andersdenkende boeren aan te vallen. Net zo hard en zo lang als Johan Vollenbroek. Versterkend.

De laatste keer
Ik roep de vakbonden en vakgroepen en sectorspecialisten op om op inhoud samen te werken. Inhoudelijke verschillen niet uit te vergroten, maar oplossingsgericht te denken. Versterkend.

En ik roep de partijen aan de hoofdtafel op hun huid duur te verkopen en transparant te zijn over de te sluiten deal. Versterkend, niemand achterlatend en niet erboven staand!

Deze landbouwtafel kon wel eens de laatste keer zijn dat we de kans krijgen om zelf over oplossingen na te denken en mee te praten. Het kon wel eens de laatste keer zijn dat er nog wat te redden valt.
En anders kunnen we beter emigratiebureaus voor boeren beginnen.
Dit artikel afdrukken