Wij schreven er hier al eens eerder over en zagen juist de mogelijkheden van dit nieuwe technologische vernuft. Is deze angst terrecht?

GroenLinks is bezorgd over mogelijke gevaren van nanotechnologie. De VWA moet daarom nano-producten weren.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de effecten kunnen zijn van stoffen die op minuscuul formaat worden verwerkt in bijvoorbeeld voedingsmiddelen, kleding of cosmetica. Dat stelt Tweede Kamerlid Kees Vendrik van GroenLinks. De VWA moet nano-producten daarom weren.

Vendrik heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de ministers Jacqueline Cramer (VROM) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken). Het Kamerlid wil dat er een onderzoek komt naar de gevaren van nanotechnologie. Ook wil hij weten hoeveel subsidie het kabinet verstrekt aan bedrijvendie werken met deze jonge technologie, waarbij gewerkt wordt met materialen op het allerkleinste niveau.

bron: EVMI
Dit artikel afdrukken