Worden boeren voldoende beloond voor duurzamer produceren? Dat vroeg minister van Landbouw Schouten aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) omdat boeren zeggen dat hun meerkosten onvoldoende worden gedekt door de markt. De WUR voerde het onderzoek uit en nam een aantal biologische producten als voorbeeld.

De Agro-Nutri Monitor 2020: Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse belemmeringen voor verduurzaming kijkt voor de periode 2017-2018 of boeren en tuinders die zijn omgeschakeld naar biologische productie, hun productiekosten kunnen terugverdienen. Bij vijf biologische producten was dat het geval; uien, tomaten, witte kool/zuurkool, peren en varkensvlees. Biologische boeren en tuinders hadden in deze periode bij de meeste producten gemiddeld een hogere netto winstmarge dan hun reguliere collega’s. Reguliere en biologische melkveehouderijen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse landbouwproductie, maakten in deze periode gemiddeld genomen verlies. In de reguliere sector draaiden in deze periode ook varkenshouders gemiddeld genomen met verlies.

Dat schrijft de ACM. De Autoriteit constateert tevens dat grootschalige omschakeling naar meer duurzame productie economisch gezien nu niet haalbaar is omdat de vraag vanuit het buitenland, de belangrijkste afzetmarkt van de Nederlandse land- en tuinbouw, nog te gering is. Meer omschakelaars zullen slechts overproductie en dus prijsdalingen veroorzaken.

In een reactie laat de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) weten dat de ACM appels met peren zou vergelijken omdat er meer duurzame vormen van productie zijn dan alleen biologisch. Denkbaar is echter dat daarvoor hetzelfde geldt als voor meer biologische productie zonder voldoende groei van de vraag: als er geen betalende markt voor is, werkt verduurzaming kostenverzwarend. Zo bekeken trekt de ACM wel degelijk een voor de diversiteit aan duurzaamheidsvormen algemeen geldende conclusie.
Autoriteit Consument en Markt - ACM: Voedselmonitor geeft eerste inzicht in prijsvorming en belemmeringen voor biologische productie | ACM.nl
  • Deel
Druk af