De vleeskuikenprijs stijgt flink. Tot en met week 6 van dit jaar was de prijs per vleeskuiken stabiel op €1,06. Na twee verhogingen van 3 en 1 cent is de prijs in week 8 gestegen tot €1,10.

De belangrijkste reden voor de stijging zijn hogere prijzen op de wereldmarkt. Ingewijden zeiden een maand geleden dat vleesprijzen in de Europese Unie aan de lage kant zijn. Prijzen waren op de wereldmarkt hoger dan in de Europese Unie.

Normaal gesproken zijn Europese prijzen fors hoger dan op de wereldmarkt aangezien de Europese Unie de hoogste normen stelt aan dierenwelzijn en milieu. Als gevolg van krapte van het aanbod op de wereldmarkt door vogelgriep steeg de wereldprijs boven de Europese prijs. Schaarste speelt de internationale koper parten en daardoor kwam de qua kostprijs duurdere Europese kip in beeld als exportproduct naar de wereldmarkt. Inmiddels zijn de prijzen voor slachtkuikens in de EU fors bijgetrokken en is Europa netto-exporteur in plaats van importeur geworden. Een uitzonderlijke situatie dus.

Vooral slachterijen profiteren van de sterke positie voor Europees pluimveevlees. Maar inmiddels zien ook vleeskuikenhouders hun verdiensten toenemen. Omdat ze meer buiten de Europese Unie exporteren, zien slachterijen zich gedwongen om meer vleeskuikens in te kopen en bieden ze daar hogere prijzen voor.

Marktwaarde vleeskuikensGemiddelde marktwaarde - Vleeskuikens, DCA-Markets, via FoodBusines

Dalende importen
Door de hoge wereldwijde prijzen is er volgens ingewijden in de markt amper importdruk uit Oost-Europa, zoals onder meer Franse boeren op dit moment beweren. Zij willen dat de EU zijn grenzen voor Oekraïense slachtkuikens sluit omdat de Franse kostprijzen hoger liggen en supermarkten daarom liever geen Franse kip inkopen. Maar Oekraïne kiest er op dit moment juist voor om kip op de wereldmarkt af te zetten. Daardoor blijft er weinig kipfilet voor Noord-Europese landen over om te importeren.

Ook van de Poolse markt - die onder normale omstandigheden eveneens een lagere kostprijs heeft dan de West-Europese - heeft de pluimveesector weinig te duchten. De Poolse vleeskuikenprijzen noteren hoger dan de West-Europese. Afhankelijk van de regio liggen de slachtprijzen gemiddeld tussen de €1,18 en €1,27 per vleeskuiken. Volgens ingewijden exporteert Polen op dit moment nauwelijks kip. De Poolse markt gaat door vogelgriep zelf onder krapte gebukt. Daardoor vindt Pools kippenvlees vrijwel direct een bestemming op de Poolse markt en is er nauwelijks export naar Noord- en West-Europese markten.

Brazilië laat prijzen dalen
Onderwijl is de toevloed van de relatief goedkope Europese kip naar de wereldmarkt alweer een nieuw effect. Zo heeft Brazilië, een grote producent van slachtkuikens, de prijzen voor zijn kippenvlees verlaagd. De gemiddelde prijs voor een hele kip nam in januari met 2,6% af vergeleken met december. De prijzen van bevroren producten daalden ondertussen met gemiddeld 2,5%.

De daling van de Braziliaanse de exportvolumes in januari was met 19,6% aanzienlijk. Die weggegleden export is niet alleen toe te schrijven aan een groter aanbod uit Europa. De controleurs van de Braziliaanse voedsel- en warenautoriteit staken zodat essentiële controles niet plaats kunnen vinden en vleesexporten achterblijven.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen FoodBusiness en Foodlog.
Dit artikel afdrukken