In het Franse Chambéry overleden begin december drie pasgeboren baby's. De Franse minister van Volksgezondheid Marisol Touraine zette een onderzoek in gang. De verdenking viel al snel op de zakjes sondevoeding van een kleine producent, maar de minister wilde niet meteen inzoomen op deze mogelijkheid en nam de hele keten onder de loep.

Dinsdag werd bekend dat in de zakjes voeding uit Chambéry een 'nog onbekende' enterobacterie is gevonden, een bacterie uit het maagdarmkanaal die ook buiten het lichaam gevonden wordt en voor infecties kan zorgen. Er lijkt dus sprake van een nieuwe voedselveiligheidsaffaire. De minister kondigde met ferme taal een onmiddellijke ingaande quarantainemaatregel af tegen de betroffen producent. Daarmee probeert ze de aanzwellende kritiek te weerleggen dat zij de zaak te 'licht' heeft opgenomen. Dat schrijft Le Figaro.
Dit artikel afdrukken