De afgelopen 50 jaar zijn mensen wereldwijd meer gaan eten. De hoeveelheid beschikbare calorieën is met maar liefst 28% gestegen. Maar dat betekent niet dat die stijging in alle landen op gelijke wijze heeft plaatsgevonden, noch dat mensen overal 'dezelfde' calorieën eten. National Geographic publiceerde onlangs een interactieve, 'kaart' van wat ieder land eet. Vox wijdt er een artikel aan, waarin het de 5 meest opvallende feiten uitlicht.

Suiker en vet
De gemiddelde Amerikaan haalt 37% van zijn of haar calorieën uit suiker en vet. In 2011 waren er 3.641 calorieën per Amerikaan 'beschikbaar'. Die worden niet allemaal geconsumeerd. Er wordt nog altijd eten weggegooid of het gaat verloren. Die 37% is overigens bijna het dubbele van het mondiale gemiddelde. De belangrijkste bijdrage wordt geleverd door plantaardige olieën: 19%. Allemaal dankzij de opkomst van de plantaardige margarines. Ter vergelijking: Chinezen halen maar 11% van hun calorieën uit suiker en vet.

China eet meer vlees dan de VS
De gemiddelde Chinees eet nu meer vlees dan de gemiddelde Amerikaan. In 2011 was het aantal beschikbare calorieën zo'n 3.073 per Chinees, het dubbele van een halve eeuw geleden. Maar de gemiddelde Chinees heeft een heel ander eetpatroon dan de gemiddelde Amerikaan. De Chinees eet twee keer zoveel groenten en fruit als de Amerikaan, maar ook meer vlees - in calorieën! Daar staat tegenover dat de gemiddelde Chinees veel minder zuivel, suikers en vet binnenkrijgt.

Tarwe en rijst
Tarwe en rijst leveren 37% van de calorieën op de wereld. Gemiddeld was het aantal beschikbare calorieën in 2011 2.870 calorieën per persoon per dag. Die waren afkomstig van:
- granen: 45%
- suiker en vet: 20%
- vlees: 9%
- Zuivel en eieren: 8%
- Vers (groenten en fruit): 11%

Hoewel tarwe en rijst onbetwist bovenaan de lijst staan als 's wereld meest belangrijke voedingsgewassen, varieert hun caloriebijdrage sterk van land tot land. Waar rijst in de VS 2% van de calorieën levert, is dat in Japan 21%.

India eet het minste vlees, HongKong het meeste
India eet maar heel weinig vlees: slechts 1% van de calorieën komt uit vlees. In India is ongeveer 2.458 calorieën per persoon beschikbaar - waarmee ook tot uiting komt dat het land nog altijd veel armer is dan grote broer China. India is van oudsher een land waar weinig vlees gegeten wordt uit culturele en religieuze overtuiging. Maar langzaam maar zeker wordt het land rijker en dat vertaalt zich in een middenklasse die wel meer vlees eet. Het meest gegeten vlees is overigens kip. Dat geldt ook voor het land dat de hoogste vleesconsumptie kent: HongKong. Nergens ter wereld halen de inwoners zoveel van hun calorieën uit vlees als in HongKong: maar liefst 29%.

'Peak meat'
De vleesconsumptie van de wereld loopt nog altijd op, maar sommige landen hebben 'peak meat' inmiddels bereikt. In 1961 at de wereld gemiddeld 93 gram vlees per persoon per dag. In 2011 was dat getal opgelopen tot 171 gram - vooral dankzij de toegenomen consumptie van kip en vis. De lijn van rundvleesconsumptie is gedurende die periode min of meer vlak gebleven. Tussen landen zijn er opvallende verschillen. Zo lijkt de VS in 2004 'peak meat' bereikt te hebben - sinds die tijd daalt de vleesconsumptie. Bovendien verschuift die consumptie van rund naar kip. Ook in landen als Argentinië, Japan, Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië lijkt 'peak meat' al gepasseerd te zijn.

Fotocredits: National Geographic
Dit artikel afdrukken