De prognose is gebaseerd op de gegevens van de eerste 9 maanden van het jaar. De stijging komt voor een groot deel voor rekening van China, India en de Verenigde Staten. In Europa is er dit jaar juist een lichte daling.

Vorige maand maakten de Verenigde Naties ook bekend dat de CO2-concentratie in 2017 een recordhoogte heeft bereikt. De stijgingen worden veroorzaakt door de forse groei van de Chinese en Indiase economie en de aantrekkende economieën in tal van andere landen. Om de groei te faciliteren, worden in het grote China kolencentrales intensiever gebruikt. De Amerikanen sloten kolencentrales en gingen meer gas (een minder klimaatverstorende) fossiele brandstof gebruiken. Koude winters zorgden echter voor een hogere behoefte aan energie. De EU verbruikt meer olie omdat de automobiliteit en het vrachtvervoer toenemen. De totale uitstoot bleef in de EU echter binnen eerdere de grenzen van het verbruik in het recente jaren.

Op de VN-klimaattop COP24 in Katowice bespreken deelnemers uit ruim 190 landen tot en met 14 december aanstaande hoe zij het Akkoord in Parijs kunnen nakomen en controleren. Het wachten is op een betrouwbare, nauwkeurige methode om de wereldwijde uitstoot of de hoeveelheid per land te meten. Op Foodlog maakte Fred Pearce duidelijk dat meten en controleren niet eenvoudig is.

8,3% meer passagiers via Nederlandse vliegvelden
Daar komt nog eens bij dat vliegen en varen buiten het Parijse klimaatakkoord vallen.

Vliegen (op dit moment 2% van de wereldwijde uitstoot) zal in de komende decennia vermoedelijk zeer ruim verdubbelen tot 5%; de Europese Commissie citeert officiële bronnen die een verdrie- tot verzevenvoudiging voorzien van de uitstoot vanuit de luchtvaart. Datzelfde geldt voor de scheepvaart. In 2050 zal de scheepvaart vermoedelijk zo'n 14% van de wereldwijde uitstoot voor zijn rekeningen nemen, terwijl de luchtvaart op 5% zal uitkomen. Dat betekent dat een vijfde tot mogelijk zelfs een ruime kwart van de uitstoot niet gedekt wordt door 'Parijs' en gewoon doorgroeit volgens het marktprincipe van consumptieve groei. Dit voorjaar meldde het CBS voor Nederland een groei van aantal luchtvaartpassagiers van 8,3% voor het eerste kwartaal van dit jaar.

Lichtpuntje
Een lichtpuntje: Maersk, een van 's werelds grootste reders, kondigde ter gelegenheid van COP24 aan dat het zijn uitstoot drastisch vrijwillig gaat inperken. Inderdaad vrijwillig en het zegt dus niets over de rederij als geheel. Niettemin reageren kenners van de scheepvaart positief. Het besluit van Maersk zou een signaal zijn voor de hele industrie en, denkt een Amerikaanse hoogleraar scheepvaartbeleid op Pacific Standard, gaan zorgen voor nieuwe, zuinig technologie. "Zulke geluiden hebben we in 2009 ook uit de luchtvaart gehoord", zegt een andere beleidskenner in hetzelfde blad, "maar sindsdien is er niets meer van vernomen."

Symbool
De NRC bericht vanmiddag dat het Nederlandse kabinet een 'symbolische' vliegtaks van €7 per vlucht gaat invoeren. Nederland maakt daarbij zijn burgers en bedrijven duidelijk dat ook de luchtvaart niet buiten schot blijft; iedereen moet meebetalen aan een beter klimaat. Milieubureau CE-Delft berekende echter dat de taks geen verschil maakt bij het afremmen van de CO2-uitstoot omdat de belasting daar te laag voor is. Een Europese vliegtaks is bovendien voorlopig kansloos volgens de krant. De Nederlandse vliegtaks is dan ook vooral een gunstige maatregel voor de schatkist; voor het klimaat zal de €7-toeslag geen verschil maken.
Dit artikel afdrukken