Dat schrijft Wageningen Economic Research. De conclusies die de economen trekken uit gegevens over de markt als geheel in Nederland, contrasteren met nieuws dat de NOS afgelopen juli naar buiten bracht. Op gezag van marktonderzoeksbureau IRI meldde de omroep dat de vleesconsumptie zou zijn gedaald. IRI lichtte toe dat het slechts om een segment van de vleesmarkt en alleen om aankopen in supermarkten zou gaan. Foodlog betwijfelde of het NOS-bericht zelfs op basis van de cijfers van IRI wel kon kloppen.

Het nieuws werd gezien als een bevestiging van de gedachte dat de consument zijn houding verandert en meer vleesvervangers en minder vlees zou zijn gaan eten. Dat blijkt niet te kloppen. Cijfermatig gezien blijkt de vleesvervangermarkt eerder een additionele dan een vervangende markt. De NOS constateerde een groei van 51% in een nog kleine markt. ABN Amro becijferde dat een gemiddeld huishouden in 2018 ongeveer €13 besteedde aan vleesvervangers tegenover € 224 aan bewerkt vlees.

De Wageningense economen deden hun onderzoek in opdracht van Wakker Dier. Voor het eerst na tien jaar zien ze de vleesconsumptie in ons land weer een licht stijgen. Nederland eet vooral meer kip. De consumptie van varkens- en rundvlees steeg marginaal. De consumptie van kalfs-, schapen-, geiten- en paardenvlees bleef gelijk aan de laatste jaren.

Bijna de helft van het verbruik in 2018 - ruim 36 kg - bestaat uit varkensvlees. Pluimveevlees en rundvlees samen zijn goed voor vrijwel de andere helft van de vleesconsumptie in Nederland (38 kg).

Het gehele rapport van WER voor Wakker Dier kan hier worden gedownload.

De NRC constateert dat de Nederlander geen 'vleesschaamte' heeft. Volgens onderzoeker Hans Dagevos Dagevos zou een groep van ongeveer 20 procent Nederlanders bewust vleesminderen. Hun gedrag is nauwelijks van invloed op het totaalcijfer. Dagevos speculeert dat binnen de minderaars-groep ‘compensatiegedrag’ een rol zou kunnen spelen: "Het zou mij niet verbazen als binnen de groep die mindert mensen zijn die zich af en toe aan vlees te buiten gaan.”

Wakker Dier noemt het nieuws 'verontrustend' en constateert teleurgesteld dat de vaak gesignaleerd trend naar minder vlees, niet met cijfers kan worden onderbouwd.

Onverklaarbaar blijft het feit dat supermarkten constateren dat hun vleesverkopen dalen - sommige spreken van procenten - terwijl de consumptie in de markt als geheel juist toeneemt. Omdat het slagerskanaal krimpt (actuele cijfers zijn helaas niet beschikbaar), zou dat moet betekenen dat een belangrijke groei van de vleesconsumptie in foodservices - (snel)restaurants, bedrijfskantines en take-away's - gezocht moet worden. De markt voor foodservices is kleiner in omzet (2018: €20 miljard) dan de omzet van voedingsmiddelen in supermarkten (2018: €31,4 miljard).

Dit artikel afdrukken