De opbrengst van wilde 'sockeye' zalm lijkt dit jaar tegen te vallen. De hierdoor eventueel ontstane tekorten zouden opgevangen kunnen worden door kweekzalm. De FAO heeft al in 2012 voorspeld dat wilde vis tussen 2012 en 2021 met 3 procent zal groeien, terwijl kweekvis goed is voor 33 procent groei. Consumenten zullen moeten wennen aan een 'en-en' in plaats van 'of-of' van wilde en kweekzalm. Helaas gelooft maar 25% van de visconsumenten dat kweekvis van dezelfde kwaliteit is als wilde vis.

Om dat imago te verbeteren en in de praktijk te laten zien dat wilde en kweekzalm elkaar juist prima kunnen aanvullen hebben 15 kweekzalmvisserijen - goed voor 70% van de wereldproductie - zich verbonden aan het Aquaculture Stewardshop Council (ASC). Zij hebben zich vastgelegd op de afspraak dat in 2020 hun zalmkweek veel minder impact zal hebben op sommige van 's werelds belangrijkste ecologische gebieden. Zo kunnen wilde en kweekzalm elkaar prima aanvullen en de consument jaarrond van zalm op zijn bord voorzien, schrijft SeafoodSource.
Dit artikel afdrukken