Samen met 6 andere Europese landen en de internationale consumentenorganisatie BEUC, zet de Consumentenbond druk op de invoering van de Nutri-Score in Nederland. “Er is voor gekozen Nutri-Score pas na een evaluatie door een pas recent ingestelde internationale wetenschappelijke commissie in te voeren. Helaas betekent dit dat inmiddels al 2,5 jaar verstreken is sinds de aankondiging van een voedselkeuzelogo in het Preventieakkoord én dat Nederlandse consumenten nog niet kunnen profiteren van dit nuttige logo,” schrijft de Consumentenbond in een open brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het ministerie lijkt zich politiek op de vlakte te willen houden en laat zijn oordeel van gezondheidswetenschappers afhangen.

Uitgangspunten
In de brief onderstreept de Consumentenbond nadrukkelijk hoe belangrijk de wetenschappelijke basis van de Nutri-Score is. Aanpassingen aan het algoritme en mogelijke uitzonderingen van producten mogen alleen op basis van wetenschappelijk bewijs bepaald zijn. Wijzigingen zijn alleen toegestaan als ze in het belang zijn van de volksgezondheid. Elke beslissing over de Nutri-Score moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en zijn goedgekeurd door een wetenschappelijke commissie. Dat houdt in dat commerciële redenen voor aanpassingen of wijzigingen van de Nutri-Score, uitgesloten zijn.

Ook is het belangrijk dat eventuele beslissingen en wijzigingen overeenkomen met de conclusies van de wetenschappelijke commissie. Die conclusies en toekomstige besluiten en aanpassingen, moeten ook toegankelijk zijn voor consumenten, bijvoorbeeld via een website.

De recent opgerichte wetenschappelijke commissie moet volgens de Consumentenbond en de BEUC een grote rol gaan spelen in de doorontwikkeling van de Nutri-Score. Daarom moet deze commissie ook de bevoegdheid krijgen om proactief (aspecten van) de Nutri-Score te kunnen onderzoeken.

Nutri-Score het meest effectief
De Consumentenbond en BEUC willen dat de Nutri-Score zo snel mogelijk invoeren, omdat ze vinden dat het logo consumenten daadwerkelijk helpt de gezonde keus te maken. Dat bleek al in 2019 uit onderzoek in opdracht van VWS, zoals recent opgerakeld in Adformatie. Dit onderzoek vergelijkt drie verschillende voedselkeuzelogo’s (de Nutri-Score, het Scandinavische Keyhole- logo en het Britse Traffic Light) op de mate waarin ze er succesvol in slagen de consument te helpen om snel een gezondere keus te maken.

De Nutri-Score bleek op dat vlak het meest effectief te zijn met een score van 56% versus 46% van het Britse Traffic Light en het Zweedse Keyhole samen. Uit dit onderzoek bleek dat consumenten de Nutri-Score intuïtief het best snappen, dat het hen succesvol aanspreekt, duidelijk is in één oogopslag en het meest gevoelsmatig werkt. Consumenten associëren de kleur groen en de letter A zonder uitleg met ‘goed’.

Doe de test
Wil je zelf ervaren of de Nutri-Score voor jou werkt? Vul dan deze vragenlijst over de Nutri-Score in.
Dit artikel afdrukken