Donderdag sprak prof. Saskia van Ruth haar inaugurele rede uit als buitengewoon hoogleraar Voedselauthenticiteit en –integriteit aan de WUR. Zij stelde daarin aan de orde dat er 'nieuwe geavanceerde analysetechnieken' nodig zijn om nieuwe, onconventionele vormen van fraude te onderkennen. “Producten vinden hun oorsprong in de verste uithoeken van de wereld en de voedselketen is een uitgebreid en zeer vertakt netwerk geworden dat fragiel is en kwetsbaar voor fraude.”

Van Ruth pleit ook voor het vergroten van inzicht in en kennis van fraude. Er is namelijk nog maar weinig bekend over de 'basics' van voedselfraude: we kennen wel de incidenten, maar hoe vaak komt het voor, waar, hoe wijd verbreid is het? 'Om voedselfraude systematisch aan te pakken is kennis nodig van de kwetsbaarheid van producten, en de organisaties en ketens voor voedselfraude', schrijft EVMI.
Dit artikel afdrukken