Afgelopen week verscheen een evaluatie van de Europese Commissie van de GLB vergroening in 10 lidstaten.

De Rekenkamer schat dat de vergroening tot verandering heeft geleid op 5% van het landbouwareaal
Het voordeel van de maatregelen voor de biodiversiteit blijkt beperkt en is vooral afhankelijk van het type beheer en aanvullende maatregelen voor biodiversiteit. Alleen in Spanje, Schotland, Oostenrijk en Duitsland zijn een aantal daadwerkelijk bijdragende voorbeelden te noemen. Verder voldeden boeren op 70% van het landbouwareaal al aan de eis van gewasdiversificatie. Op 89% van het areaal is niets veranderd in de variatie aan gewassen. Het areaal CO2-bindend grasland staat onder druk en daalt in 12 EU-landen, ondanks de vergroeningseis. In Nederland heeft de wens tot behoud van de uitzondering om meer mest op het land te brengen dan volgens Europese regels mag, een sterkere invloed op behoud van grasland dan de GLB-vergroening.

Ook de Europese Rekenkamer bracht een rapport uit over het GLB; daarin zijn min of meer gelijke conclusies te lezen. De Rekenkamer schat dat de vergroening tot verandering heeft geleid op 5% van het landbouwareaal. Een en ander betekent vooral dat het vergroeningsbeleid van de EU een verkapte steunmaatregel is gebleken om boereninkomens op peil te komen. Als motor voor vergroening blijkt het een wassen neus.
Dit artikel afdrukken