Ik snap dat je als boer door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom zet ik wat feiten op een rijtje zodat iedereen die er nog niet geharnast in zit z'n mening beter kan vormen.

Vragen en antwoorden
Wordt de stikstofdepositie gemeten? Ja, deels. Door middel van een meetnetwerk wordt de 'natte' depositie gemeten (stikstof die met neerslag naar beneden komt). De bepaling van de droge depositie is een complexe zaak en wordt niet gemeten maar op verschillende manieren berekend. Bij een van de methodes wordt bijvoorbeeld de luchtconcentratie op verschillende hoogtes gemeten en vervolgens met een rekenmodel omgezet naar depositie. Het meetnetwerk is weliswaar de afgelopen jaren opgeschaald, maar het is nog niet voldoende inzichtelijk hoeveel stikstof er op een bepaald gebied terecht komt. Op dit punt zijn nog verdere stappen te zetten.

Dát stikstof effect heeft op ecosystemen valt niet te ontkennen. Geen enkele expert in binnen- en buitenland zal willen beweren dat het niet zo is. Maar wie een paar gebieden met schrale natuur in Nederland wil realiseren, vraagt een te hoge prijs. Toch zullen we een weg moeten zien te vinden omdat de kans op dit moment nagenoeg nihil is dat Brussel ons tegemoet zal komen zonder eerst een flinke daling van de stikstofuitstoot te laten zien
Is alle stikstofuitstoot (emissie) bekend? Ja. Nagenoeg alle uitstoot is bekend en zit in het systeem Aerius. Dit betekent niet dat de werkelijke uitstoot niet kan afwijken van de uitstoot die is opgenomen in de database. Zo kunnen bijvoorbeeld stalvloeren of luchtwassers niet doen wat ze beloven. Daardoor kan er meer uitstoot zijn. Dit geldt ook voor de schoorstenen van de industrie en de uitstoot van bijvoorbeeld vliegtuigen.

'Al die grote vervuilers hebben geen vergunning' is een vaak terugkerende uitspraak. Is dat zo? Nee. De grote bedrijven hebben nagenoeg allemaal een vergunning om stikstof uit te mogen stoten. Vaak is de vergunning zelfs veel ruimer dan daadwerkelijke nodig is, de zogeheten latente ruimte. Nagenoeg alle kleine uitstoters, zoals mobiliteit en huishoudens, zitten bovendien in de totaalberekening van de stikstofuitstoot. Deze zijn niet per locatie apart vergund, omdat dat destijds niet nodig was, maar dus wel meegenomen in de totaaluitstoot. De uitstoot van de luchtvaart boven de 900 meter is een grijs gebied; dat geldt ook voor de uitstoot van zeeschepen in internationale wateren.

Van die latente ruimte kunnen industrie en boeren nu nog behoorlijk profiteren. Zo zijn er behoorlijk wat grote bedrijven die op papier veel meer mogen uitstoten dan ze nu doen. En er zijn veel boerderijen die al jaren leegstaan op het platteland mét een geldige stikstofvergunning.

De KDW normen zijn onhaalbaar, ook al woont er niemand meer in Nederland.' Voor een deel van de N2000 gebieden klopt dat inderdaad. Doordat ongeveer een derde van de stikstofneerslag uit het buitenland komt. Voor het grootste deel van de gebieden is het wel mogelijk onder de KDW te komen met de ingrepen die worden voorgesteld. Maar die ingrepen gaan wel ver!

Er liggen onder de stikstofwet duidelijke uitwerkingen hoeveel 'mol' stikstofdepositie men wil verlagen, en door middel van welke methodes. Ook is uitgewerkt hoeveel 'mol' bestemd is voor natuurverbetering en hoeveel voor ontwikkelruimte. In de wet is opgenomen dat iedere sector een gelijk percentage moet reduceren. Dat betekent vaak óf intern salderen, óf stikstof bijkopen als je wilt groeien. De overheid wil ook andere doelen dienen zoals de waterkwaliteit, CO2-reductie, extensivering in bepaalde gebieden.

Zinloze moties helpen niet, €25 miljard ook niet
Zeventig jaar intensivering in de landbouw heeft een negatieve erfenis gebracht die moet worden weggewerkt. Voortschrijdend inzicht heeft ons geleerd dat overbemesting en slootjes vol mest zetten, leidt tot een hoog nitraatgehalte in grondwater. Dat het niet verstandig is slootkanten mee dood te spuiten met Roundup. En dat DDT niet heel goed is voor het ecosysteem.

Met mijn collega's in de melkveehouderij hoop ik dat er op termijn meer ontspanning komt in de situatie waarin we nu zitten. Alle partijen trekken aan de beperkte hoeveelheid grond die Nederland heeft. Meer balans daarin is noodzaak.

Zinloze moties als ‘breng alle uitstoot van de industrie in kaart’ helpen daar niet bij. Deze informatie is immers gewoon bekend voor wie zich erin wil verdiepen. Evenals de boycot van gebiedsprocessen door sommige personen en partijen. Laat juist de gesprekken op gang komen zodat duidelijk wordt of mensen er lokaal uit kunnen komen.

Den Haag heeft €25 miljard voor een rigoureuze aanpak gereserveerd. Gaat dat werken? Ik denk het niet. De stikstofkwestie is vooral een juridisch probleem. Dát stikstof effect heeft op ecosystemen valt niet te ontkennen. Geen enkele expert in binnen- en buitenland zal willen beweren dat het niet zo is. Maar wie een paar gebieden met schrale natuur in Nederland wil realiseren, vraagt een te hoge prijs. Toch zullen we een weg moeten zien te vinden omdat de kans op dit moment nagenoeg nihil is dat Brussel ons tegemoet zal komen zonder eerst een flinke daling van de stikstofuitstoot te laten zien.

Daar moeten we in ons 'polderlandje' toch uit kunnen komen?
Dit artikel afdrukken