Gisterenavond bracht de van fraude met paardenvlees betichte slachterij Van Hattem het volgende persbericht uit:

Op 29 januari 2014 komt van Hattem Vlees BV negatief in het nieuws als de persvoorlichtingsdienst van de NVWA mededeelt dat:

1. Er bij van Hattem Vlees BV meer dieren zijn aangevoerd, dan door de NVWA zijn gekeurd;
2. Bij van Hattem Vlees BV niet zou zijn vast te stellen waar het vlees vandaan komt en waar het vlees naar toe gaat;
3. In als rundvlees geëtiketteerde partijen paardenvlees is aangetroffen.

Bij brieven van 23 januari 2014 is aan van Hattem Vlees BV vorenstaand door de NVWA medegedeeld en heeft daarin een termijn tot 3 februari 2014 gegeven om vorenstaand te weerleggen. Conform de inhoud van deze brieven van 23 januari 2014 heeft van Hattem Vlees BV heden de gevraagde gegevens en plannen overhandigd aan de NVWA.

Van Hattem Vlees BV slacht al een jaar geen paarden meer.
In de diepvriesvoorraad van Hattem Vlees BV bevinden zich nog partijen met paardenvlees. Al dat vlees is als zodanig gedocumenteerd.

Bovendien heeft van Hattem Vlees BV inmiddels alle documenten, waaruit blijkt dat zij destijds geproduceerd paardenvlees ook als (vers) paardenvlees verkocht en berekend heeft, bij de NVWA bezorgd.

Los hiervan heeft van Hattem Vlees BV inmiddels, na intern onderzoek, vastgesteld dat de door haar aangevoerde dieren gekeurd zijn door de NVWA. Daarbij is gebleken dat van Hattem Vlees BV over door de NVWA ingevulde en ondertekende documenten beschikt, die aantonen dat de door van Hattem Vlees BV daadwerkelijk geslachte dieren adequaat door de NVWA zijn gekeurd.

Met betrekking tot de wel aangevoerde, maar niet door van Hattem Vlees BV geslachte paarden ( de voor de slacht niet geschikt bevonden dieren ) loopt thans nog onderzoek en overleg tussen van Hattem Vlees BV en de NVWA. Van Hattem Vlees BV betreurt het dat tot nu toe hier nog onduidelijkheid over bestaat.

Vanwege deze onduidelijkheid heeft van Hattem Vlees BV onmiddellijk alle partijen paardenvlees danwel producten die paardenvlees kunnen bevatten, getraceerd over de periode januari 2012 tot en met 22 januari 2014.

Aangezien van Hattem Vlees BV haar afnemers niet aan enige twijfel omtrent de voedselveiligheid van haar producten wenst bloot te stellen,
alsmede haar eigen Kwaliteitshandboek dit voorschrijft, heeft van Hattem Vlees BV inmiddels de betreffende partijen over de periode van 1 januari 2012 tot en met 22 januari 2014 teruggeroepen bij haar afnemers.
(recall ) Ook van deze terugroepactie heeft van Hattem Vlees BV inmiddels de NVWA op de hoogte gesteld.

Van Hattem Vlees BV verwacht dat hiermee de rust en het vertrouwen zal terugkeren.
Dit artikel afdrukken