We hadden eerder een Groningse ‘Henk’ op landbouw. Henk Bleker. Die herinneren we ons als iemand die als een olifant door de porseleinkast ging. Hij zette rigoureus strepen door plannen van natuur-minded ambtenaren en daarmee veel kwaad bloed. Maar ook schoof hij de stikstofkwestie, die er toen ook al gewoon was, voor zich uit. Daarmee creëerde hij de problemen waar we nu mee zitten. De erfenis van maar twee jaar Bleker op Landbouw en Natuur ijlt dan ook lang door. Zijn we daar als boeren werkelijk mee geholpen?
Nu opnieuw een Henk. Henk Staghouwer is niet onomstreden. Als gedeputeerde in de provincie Groningen zorgde hij de afgelopen jaren voor nogal wat akkefietjes. Van het schuiven van 600 hectare landbouwgrond richting de industrie tot het sturen van een gewenste brief naar het ministerie van Economische Zaken op verzoek. En dan was er ook nog die ingereden deur en omvergereden hekken bij ‘zijn’ provinciehuis tijdens een LTO actie.

Eigenlijk is Staghouwer een bestuurder die niet erg past in het profiel van een Christen-Unie bestuurder. Hij is een man van belangen afwegen en knopen doorhakken, ook als de gevolgen pijnlijk zijn. Zou dat komen omdat hij een Groninger is?

Staghouwer is een bestuurder die niet erg past in het profiel van een Christen-Unie bestuurder. Hij weegt belangen af en hakt knopen door.
Misschien is het ook wel nodig dat op LNV zo’n soort minister komt. Iemand die de koers die is uitgezet ook gaat uitvoeren. Doet wat zijn opdracht is: het voorgenomen beleid, wat op democratische wijze tot stand gekomen is, gaan uitvoeren. Ook als daar keuzes bij zitten waar een deel van de boeren en een deel van de politiek fél tegen gekant zal zijn. We wilden als boeren toch duidelijkheid?

De oppositie tégen Staghouwer is zich al aan het warmdraaien. De BoerBurgerBeweging zette de avond dat de benoeming bekend werd nog een uitgebreid kritisch stuk over Staghouwer op hun website. Ik moet bekennen dat ik een beetje BBB moe wordt. Waar eerst het geluid van Caroline van der Plas verfrissend was, bedient ze zich nu van steken zoals ‘wij staan er lekker beter voor in de peilingen’ tegen Tjeerd de Groot, en de zoveelste keer dat ze zijn uitspraken uit zijn tijd bij de Nederlandse Zuivelorganisatie erbij sleept. Welke antwoorden heeft de BBB eigenlijk op de actuele problemen van de agrarische sector? Dat ‘onze agrarische sector gewéééldig is’ hebben we nu vaak genoeg gehoord.

Ook het duo John Spithoven en Jan Cees Vogelaar staat klaar om iedere constructieve stap van de sector mét het ministerie van LNV meteen neer te maaien. Logisch want door constructief mee te werken aan een oplossing worden ze onzichtbaar en hebben ze geen positie meer.

Daarom vanaf deze plaats aan het begin van 2022 een oproep. Boeren, laten we met Staghouwer opnieuw beginnen. Laten we onze bijdrage leveren aan het herstel van het vertrouwen in plaats van het wantrouwen te versterken! Óók de agrarische media. Laten we de interne verdeeldheid niet versterken en verder op de spits drijven. Laten we het belang van één geluid en vooruitgang op de inhoud stellen boven eigen profilering en mening. Zelfs als het pijn doet. Oplossingen voor grote problemen zijn zelden zonder pijn, en zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Laten we de schouders eronder zetten om de beste oplossingen praktijk te laten worden. En dan niet alleen voor de agrarische sector, maar oplossingen die recht doen aan alle belangen. Zodat we met elkaar uit doodlopende wegen komen, naar een vitale toekomstbestendige sector. Ook als dat betekent met 20 of 30% minder dieren.

Ik wens jullie allen een voorspoedig 2022 toe!
Dit artikel afdrukken