Ik lees het heel simpel: toevoegingen zitten soms op het randje, maar het wordt je verkocht als juist prima. Waar zijn we mee bezig?

Synthetisch lycopeen en lycopeen uit Blakeslea trispra mogen in bepaalde levensmiddelencategorieën als nieuw voedingsingrediënt in de Europese Unie worden toegepast. Hieronder valt ook de levensmiddelencategorie Vetten en Dressings.

De ondernemingen BASF en DSM Nutritional Product Ltd hebben officieel toestemming gekregen om synthetisch lycopeen als nieuw voedselingrediënt in de handel te brengen. Het verzoek om lycopeen uit Blakeslea trispra als nieuw voedselingrediënt in de handel te brengen was ingediend door Vitatene en hierop heeft de Europese Commissie geantwoord. Voor alle drie beschikkingen geldt dat de vergunning voor het gebruik van de verschillende lycopenen onder dezelfde voorwaarden wordt verleend.Het Europese voedselveiligheidsbureau EFSA heeft geconcludeerd dat de consumptie van lycopeen door de gemiddelde gebruiker onder aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) zal blijven, maar dat bij sommige gebruikers van lycopeen de ADI kan worden overschreven. Daarom is een lijst opgesteld met levensmiddelen waaraan lycopeen mag worden toegevoegd. In deze lijst is ook de levensmiddelencategorie Vetten en Dressings opgenomen waarvoor geldt dat producten binnen deze groep een maximaal lycopeengehalte van 10 milligram per 100 gram mogen bevatten.

Ook is vastgesteld dat de ondernemingen die lycopeen in producten willen verwerken een monitoringsprogramma moeten opstellen dat moet worden uitgevoerd bij het in de handel brengen van een levensmiddel met lycopeen. Dit programma omvat de verstrekking van informatie over de gebruiksniveaus van lycopeen in levensmiddelen. De Commissie moet de EFSA in 2013 raadplegen om de door het bedrijfsleven verstrekte informatie te toetsen.


bron: MVO Magazine met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken